Науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи дисертації на здобуття доктора економічних наук

19.12.2018 10:48

18 грудня 2018 року в університеті відбувся міжвузівський науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук завідувача кафедри менеджменту, к.е.н., доцента О.О. Трут на тему “Управління результативністю організації: теоретико-методологічні і прикладні засади” (науковий консультант: д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій НУ “Львівська політехніка” Й. М. Петрович).

Здобувач витупила з доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження, після якої, відбулося жваве обговорення наукових результатів.
З оцінкою дисертаційної роботи виступили рецензенти: завідувач кафедри підприємництва, торгівлі і логістики ЛТЕУ, д.е.н., професор Міщук І. П.;  професор кафедри фінансів, кредиту та страхування; заступника директора Регіональної філії Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, д.е.н., професор Васильців Т. Г. та завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка» д.е.н., професор Подольчак Н. Ю.
За результатами роботи міжвузівського наукового семінару  учасники: рекомендували дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук до захисту на спеціалізованій вченій раді університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).