Обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Економіка" науково-педагогічними працівниками університету

22.06.2022 09:04

21 червня 2022 року в режимі ZOOM-конференції відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Економіка" (2022) з науково-педагогічними працівниками університету, які забезпечують викладання навчальних дисциплін для здобувачів ступеня "доктор філософії" зі спеціальності "Економіка".

Проєкт освітньо-наукової програми "Економіка" представили гарант програми, завідувачка кафедри економіки проф. Міценко Н. Г. та члени робочої групи з розробки проєкту: проф. Лупак Р. Л., проф. Шевчик Б. М., проф. Ковтун О. І.
В круглому столі прийняли участь провідні викладачі-науковці: проф. Тімченко О. П., проф. Аніловська А. Я., доц. Ковалик Н. В., проф. Медвідь Л. Г., проф. Франів І. А.
До обговорення проєкту освітньо-наукової програми долучилися гарант освітньо-наукової програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" проф. Міщук І. П. та гарант освітньо-наукової прграми "Облік  і оподаткування" проф. Воронко Р. М., які поділилися досвідом розробки освітньо-наукових програм для здобувачів ступеня "доктор філософії".
Учасники зустрічі схвалили проєкт освітньо-наукової програми "Економіка" (2022), обговорили її особливості (унікальність), відзначили змістову та структурну цілісність, оптимальність наповнення освітньої компоненти задля формування результатів навчання та набуття здобувачами загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.