Розгляд і попередня експертиза докторської дисертації

08.02.2019 15:13

7 лютого 2019 року в університеті відбувся міжвузівський науковий семінар для розгляду і попередньої експертизи докторської дисертації к.е.н., доцента кафедри менеджменту І.І. Свидрук на тему “Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації” на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (науковий консультант: д.е.н., професор Мізюк Б. М.). Керівник наукового семінару – проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Семак Б. Б., секретар - к.е.н., доцент Коцупей В. М.

Після доповіді основних результатів дослідження, відбулося обговорення наукових результатів, на які І. І. Свидрук дала вичерпні відповіді.
Виступили експерти: д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Апопій В.В., д.е.н., професор Кундицький О. О. (завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка), д.е.н., професор Шульц С. Л. (завідувач відділу регіональної економічної політики Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові).
Всі експерти одноголосно відзначили високий рівень роботи, висловили свої бачення щодо можливого вдосконалення деяких проблем дисертаційного дослідження та побажали І.І. Свидрук успіхів на науковій ниві й подальших творчих здобутків.
За результатами засідання учасники семінару рекомендували дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук до захисту на спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.