Вийшла з друку монографія за участі викладачів університету

29.12.2020 12:34

Опубліковано колективну монографію на тему «Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика інновації» (Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації : колективна монографія / за ред. В. В. Лісіци, В. І. Місюкевич, О. М. Михайленко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 232 с.) за участі викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та логістики університету.

Наукове видання присвячене особливостям функціонування мережевого ритейлу, розвитку електронної комерції та підготовки фахівців для сфери внутрішньої торгівлі України. У монографії досліджено актуальні проблеми діяльності вітчизняних підприємств торгівлі в реаліях поточної економічної ситуації.
Помітне місце в монографії займають результати вивчення процесів формування нової моделі електронної комерції в Україні, виконаного викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ проф. В. В. Апопієм та доц. О. І. Шалевою.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться розвитком внутрішньої торгівлі країни.