Вийшов з друку підручник «Торговельне підприємництво»

18.01.2019 09:05

Вийшов з друку підручник «Торговельне підприємництво» (Торговельне підприємництво : підручник / за ред. проф. Л. В. Фролової. Одеса : Бондаренко М. О., 2018. 640 с.), підготовлений авторським колективом вчених з 5 закладів вищої освіти України за участю викладачів університету: д.е.н., завідувача кафедри економіки, професора Міценко Н. Г. та д.е.н., завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, професора Міщука І. П.

Підручник - дорожня карта, яка дозволить не тільки детально розібратися з ключовими складовими підприємницької діяльності, а й надасть практичні інструменти для здійснення перших кроків, щоб стати успішним та впевненим підприємцем. Метою підручника є надання здобувачам освіти теоретичних та практичних знань з підприємницької діяльності, обґрунтування створення власного бізнесу, розуміння організаційних засад функціонування підприємств різних форм власності, визначення чинників ефективності бізнесу, розвиток умінь ефективної самоорганізації та здійснення ділової взаємодії у підприємницькій діяльності.
В 30 розділах підручника в викладено теоретичні та методичні засади організації торговельного підприємництва, які супроводжуються наочними ілюстраціями, що надає додаткову можливість більш якісного засвоєння матеріалу. Підручник містить практичні завдання, зміст яких сприяє отриманню певних навичок та інтегруванню багатоаспектних спеціальних знань для вирішення актуальних проблем практичної діяльності суб’єктів підприємництва.
Підручник буде корисний здобувачам освіти, викладачам та фахівцям, що працюють у сфері підприємництва і торгівлі.