Захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Маркетинг»

08.02.2020 09:08

5-7 лютого 2020 року в університеті відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня зі спеціальності «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі: голова - професора, завідувача кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка» Є. В. Крикавського; члени –професора кафедри маркетингу, проректора з наукової роботи Б. Б. Семака; професора, завідувач кафедри маркетингу Ю. А. Дайновського; доцента кафедри маркетингу Н. Р. Балук; доцента кафедри маркетингу О. М. Вовчанська.        
Тематика дипломних робіт, представлених на захист, виявила теоретичний і прикладний характер досліджень, які стосувалися вдосконалення маркетингової стратегії підприємства та вибору окремих маркетингових складових, методичних підходів до застосування маркетингових досліджень, виявлення факторів моделі поведінки покупців і обґрунтування комплексу маркетингу, вибору маркетингової стратегії підприємства для окремих сегментів ринку, обґрунтування процесу виведення товару-новинки на споживчий ринок, дослідження попиту на послуги підприємства для обґрунтування маркетингового комплексу, виявлення впливу елементів маркетингу на підвищення конкурентоспроможності продукції та умов застосування нецінових методів конкурентної боротьби на товарному ринку.
За рішенням Екзаменаційної комісії кращі роботи рекомендовані до участі у Всеукраїнському конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг».
За підсумками захисту – найкращі магістри рекомендовані до аспірантури університету.