Захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

08.02.2020 14:12

5-7 лютого 2020 року в університеті відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі:  голова: професор кафедри менеджменту ЗЕД Національного лісотехнічного університету України Т. Ю. Туниця; члени: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,  професор В. О. Шевчук та викладачі кафедри міжнародних економічних відносин: професор Л. А. Яремко, доцент Ю. В. Полякова, доцент М.М. Чех.
Захист дипломних робіт засвідчив, що здобувачі вищої освіти на високому фаховому рівні оволоділи знаннями з міжнародних економічних відносин та набули відповідних компетентностей, необхідних для успішного фахівця.
Слід відзначити, що за рішенням Екзаменаційної комісії роботу О. Проць рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Презентація №1
Презентація №2