Захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі зі спеціальності "Право"

07.02.2020 09:28

3-7 лютого 2020 року в університеті відбувся захист дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого магістерського рівня за ОПП "Право" зі спеціальності "Право" денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі:  голова: професора кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти, НУ «Львівська політехніка» М.С. Кельмана; члени: завідувача кафедри теорії держави і права, професора І.Я. Вдовичина; завідувач кафедри цивільного права та процесу,  доцента Є.І. Федика; завідувача кафедри господарського права та процесу, доцента Г.Я. Оверко; доцента кафедри кримінального права та процесу Б.В. Стецик.
Захист дипломних робіт засвідчив, що здобувачі вищої освіти на високому фаховому рівні оволоділи аналітичним способом мислення, набули компетентностей згідно освітньої програми, необхідних для успішного фахівця у сфері юриспруденції, продемонстрували здатності аналізувати вітчизняне законодавство та практику а також якісно виконувати науково-дослідні завдання.