Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

21.02.2021 11:15

18-19 лютого 2021 року в університеті відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа».

Магістри показали високий рівень виконання кваліфікаційних робіт, вміння здійснювати наукові дослідження та вирішувати практичні завдання.
За рішенням Екзаменаційної комісії кращі студенти рекомендовані до вступу в аспірантуру.