Захист звітів з педагогічної практики аспірантами спеціальності “Облік і оподаткування”

21.06.2022 11:57

20 червня 2022 року на засіданні кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування відбувся захист звітів з педагогічної практики та обговорення проведених відкритих лекційних і практичних занять здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності “Облік і оподаткування” освітньо-наукової програми “Облік і оподаткування”.

Педагогічну практику здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності “Облік і оподаткування” відповідно до наказу ректора університету проходили з 11 квітня до 3 червня 2022 року під керівництвом відповідального викладача від кафедри та керівника дисертаційної роботи.
Аспіранти другого року навчання Грищенко О. В. та Побережниченко М. В. представили звіти керівникам, презентували результати своєї роботи під час проходження педагогічної практики членам кафедри в дистанційному режимі та відповіли на їхні запитання.
Керівник педагогічної практики від кафедри, проф. Медвідь Л. Г. та керівники дисертаційних робіт проф. Куцик П. О. і доц. Бойко Р. Л. виступили з позитивною оцінкою роботи здобувачів під час проходження практики й проведених відкритих занять, наголосили на їх відповідальному ставленні до виконання завдань, набутті навичок педагогічної майстерності та педагогічного досвіду.
Члени кафедри одностайно схвалили звіти здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня та оцінили результати педагогічної практики.