Засідання вченої ради університету від 26 грудня 2019 року

26.12.2019 17:33

26 грудня 2019 року в університеті відбулося останнє засідання вченої ради у поточному році на якому розглянуто питання пов’язані навчально-методичною діяльністю закладу вищої освіти.

Розпочалося засідання  з урочистого вручення ректором університету, професором П.О. Куциком Подяки Укркоопспілки заступнику декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, доценту В.Т. Лебединець.

З інформацією про результати опитування студентів та науково-педагогічних працівників університету перед присутніми виступила перший проректор, професор М.Ю. Барна. Марта Юріївна відзначила, що у листопаді-грудні 2019 року в університеті проведено опитування серед здобувачів вищої освіти та  для науково-педагогічних працівників.    

В опитуванні взяли участь за окремими анкетами серед здобувачів вищої освіти:

  • визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності – 885 осіб;
  • визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії – 778 осіб;
  • визначення потреб та ступеня задоволення здобувачів вищої освіти наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів університету – 732 особи;
  • визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні – 704 особи;
  • аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики – 602 особи;
  • визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів -636 осіб;
  • визначення рівня навантаження студентів – 648 осіб;
  • визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм – 608 осіб.

В опитуванні серед науково-педагогічних працівників:

  • визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності – 166 осіб;
  • визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи – 79 осіб.

З метою удосконалення рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти вчена рада ухвалила: за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників та при формуванні змін до ОПП, навчальних планів, організації освітнього процесу загалом та його складових зокрема, враховувати думки учасників анкетування.

Про результати моніторингу якості комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін за ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти “Право”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Готельно-ресторанна справа”, “Менеджмент”, “Товарознавство та торговельне підприємництво”, “Туризм”, “Харчові технології” та другого (магістерського) рівня освіти “Право”, “Готельно-ресторанна справа”, “Менеджмент”, “Туризм”, “Харчові технології”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність” доповіла керівник відділ моніторингу якості освіти та акредитації, професор Л.Г. Медвідь.

Любов Гнатівна відзначила, що моніторинг якості комплексів навчально-методичного забезпечення проводився з метою встановлення відповідності їх Постанові КМУ № 266 від 29 квітня 2015 року “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, повноти складу КНМЗ відповідно до Положення про КНМЗ університету, оновлення списку рекомендованої літератури, використання наукових праць науково-педагогічних працівників, що викладають відповідні дисципліни.

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні компоненти забезпечені повним КНМЗ, дистанційними курсами та відповідають вимогам Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти.

Після заслуханої інформації вчена рада ухвалила: науково-педагогічним працівникам до 1 квітня 2020 року привести комплекси навчально-методичного забезпечення до вимог нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Положення про КНМЗ університету. Відділу моніторингу якості освіти та акредитації у квітні-травні 2020 року провести повторний моніторинг якості КНМЗ освітніх компонент для ОПП усіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в університеті.

Також на засіданні члени вченої ради обговорили: результати перевірки окремих структурних підрозділів університету директором Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки. Крім того затверджено Правила прийому на навчання до Львівського торговельно-економічного університету в 2020 році.

На завершення засідання, ректор привітав членів вченої ради з наступаючим Новим 2020 роком та Різдвом Христовим і побажав щастя та добра, невичерпного життєвого оптимізму, а також наснаги для нових звершень на Благо України й рідної Alma-Mater!