Сертифікат ЛТЕУ

ЛТЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Серія РІ-IV

№1440984

Львівська комерційна академія

відповідно до рішення ДАК від "26" травня 2010р. протокол №83

визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти

IV(четвертого) рівня.