Аспірантські читання

08.06.2024 09:47

7 червня 2024 року на аспірантських читаннях в університеті виступила доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Клепанчук, яка представила результати свого наукового дослідження структурних змін та інституційних реформ на внутрішньому ринку України, що базуються на опрацюванні значного обсягу вітчизняних і зарубіжних літературних джерел та статистичної інформації.

В Аспірантських читаннях взяли активну участь здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностей "Економіка" (Ю. Талах, Н. Туліка, Ю. Іванюк, О. Душенко, О. Лега, К. Процикевич, Я. Стецик, А. Стіскун, Є. Савка, Л. Патер, С. Гарапко, В. Мульский) та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Б. Лило, І. Середа).
До наукової дискусії з проблематики розвитку внутрішнього ринку країни та обговорення авторського бачення інституційних реформ долучилися наукові керівники аспірантів - проф. Міценко Н.Г., проф. Міщук І.П., проф. Семів С.Р., проф. Лупак Р.Л., проф. І.І. Свидрук та проф. Мульска О.П.
Присутні висловили щиру вдячність доценту Ользі Клепанчук за доповідь та наукове обговорення проблемних аспектів дослідження.