Формуємо особистісну соціальну відповідальність здобувачів

15.05.2024 13:55

Під час вивчення освітньої компоненти "Соціальна відповідальність" здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ЛТЕУ за рекомендацією лектора, професора кафедри економіки Міценко Н.Г., скористалися можливостями неформальної освіти на платформі он-лайн курсів Prometheus для поглиблення та розвитку особистісної соціальної відповідальності.

Здобувачі Козак Р., Гафтанюк М. (ОПП "Міжнародна економіка"), Маргіта А., Микуланинець С. (ОПП "Облік і оподаткування"), Сорока Б. (ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою") успішно пройшли курс "Добробут планети: що має знати й може вміти кожен", який розроблений командою Всесвітнього фонду природи WWF-Україна в межах проєкту INSURE за фінансової підтримки Швеції. У рамках курсу були представлені ефективні інструменти вирішення довкіллєвих проблем (екологічна політика, природоорієнтовані рішення, правило 6R або сталі звички, екологічні права та обов’язки) та надані поради щодо їх використання в умовах сьогодення.
Здобувачі Вовк А. (ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування"), Козак Р., Гафтанюк М. (ОПП "Міжнародна економіка") завершили курс зі сталого розвитку "Як діяти далі: бізнесу про сталий розвиток", розроблений в межах проєкту "Онлайн-освіта задля сталого розвитку", який реалізовано Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Курс складався з чотирьох модулів, у кожному з яких були надані коментарі експертів, практичні поради, приклади з європейського досвіду впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом. Це дозволило здобувачам поглибити розуміння соціальної відповідальності в сфері бізнесу: як, працюючи на користь планети та людства, можна мати переваги для бізнесу.
Отримані магістрантами Cертифікати дозволяють визнати та перезарахувати результати навчання, здобуті у неформальній освіті, під час підсумкового оцінювання з освітньої компоненти "Соціальна відповідальність".