Гостьова лекція для аспірантів

05.06.2024 09:57

4 червня 2024 року відбулася гостьова лекція на тему "Забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України" для здобувачів ЛТЕУ третього (освітньо-наукового) рівня, які навчаються за освітньо-науковими програмами "Економіка" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Актуальну та цікаву лекцію за результатами свого докторського дослідження прочитала д.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І. В. Поповича Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького Марта Куницька-Іляш.
Лекція відбулася дистанційно, до неї долучилися також науково-педагогічні працівники: професори Наталія Міценко, Ігор Міщук, Руслан Лупак, Ольга Мульска та доцент Наталія Градюк.
Присутні отримали багато інформації з проблематики розвитку пріоритетних галузей економіки країни під час війни, ознайомилися з баченням лектора щодо їх ідентифікації та інструментарію забезпечення управління фінансово-економічною безпекою галузі.
Лекція завершилася науковою дискусією та висловленням вдячності за прочитану лекцію Марті Куницькій-Іляш.