Круглий стіл з проблем розвитку регіонів та громад

18.11.2023 08:39

17 листопада 2023 року в межах співпраці університету та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на платформі ZOOM відбулося засідання круглого столу «Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості».

Круглий стіл організовано в рамках виконання проєкту «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів та територіальних громад на засадах поведінкової економіки», який реалізується ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за сприяння НФДУ «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених». Мета засідання - обговорення проблем та викликів поступу регіонів та громад України в умовах нестабільності, обмін думками та можливість отримати інформацію про конкретні практики антикризового управління на місцевому рівні, формування пропозицій щодо забезпечення стійкості територій.  
До участі в засіданні долучилися понад 70 учасників, в т.ч. з університету: викладачі кафедр економіки (проф. Міценко Н. Г., проф. Лупак Р. Л., доц. Воронко О. С., доц. Градюк Н. М., доц. Городня Т. А.), підприємництва, торгівлі та логістики (проф. Міщук І. П.), фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу (доц. Мединська Т. В.), а також здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня ОНП «Економіка» (Н. Туліка, О. Лега, Т. Лозовий, І. Камарчук, С. Гарапко, О. Душенко, В. Козлова), ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (І. Середа, Ю. Звір).
  Модератор заходу, д.е.н. Галина Возняк презентувала результатів наукового дослідження «Регіони та громади в умовах нестабільності: стан, виклики, орієнтири забезпечення стійкості».
 Під час засідання круглого столу обговорювалися: закономірності, тенденції та виклики розвитку регіонів та громад в умовах кризових явищ; вплив війни та пандемії на стійкість регіонів та громад; необхідні заходи на регіональному та місцевому рівнях для забезпечення стійкості територій (економічної, бюджетної, інституційної, соціальної, енергетичної, публічного управління); зміна поведінки суб’єктів економіки та громадянського суспільства в умовах невизначеності.
В дискусії прийняли участь представники територіальних громад, органів місцевого самоврядування, депутати, провідні дослідники регіонального розвитку та молоді науковці.
Всі учасники засідання круглого столу отримали Сертифікати.