Міжнародна науково-практична конференція

13.12.2016 17:57

13 грудня 2016 року в актовій залі університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція присвячена 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету на тему “150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”.

Організатори заходу: Укркоопспілка, Львівський торговельно-економічний університет та Полтавський університет економіки і торгівлі. Співорганізатори: International Co-operative Alliance, Euro Coop, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Кооперативно-торговий університет Молдови, Карагандинський економічний університет Казспоживспілки. Слід відзначити, що захід проходив за сприяння Львівської обласної державної адміністрації.

Участь у роботі конференції взяли: члени правління Укркоопспілки та голови правлінь облспоживспілок, керівники та представники міжнародних кооперативних організацій, ректори та представники вітчизняних і зарубіжних кооперативних вузів та професорсько-викладацький колектив і студенти університету. 

Відкрив науковий форум вітальним словом Голова правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський, який привітав присутніх зі знаменними подіями для споживчої кооперації України: 150-річчя з часу утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету. У своєму виступі Ілля Леонідович наголосив на зростаючій ролі кооперативних організацій в економіці України, країн світу та акцентував увагу присутніх на нових можливостях та перспективах, котрі відкриватимуться перед кооперацією у  найближчому майбутньому. Він побажав учасникам плідної науково-практичної дискусії з метою вироблення спільного бачення та стратегії розвитку споживчої кооперації України в умовах зміни світового технологічного укладу та поглиблення  інтеграційних процесів в економіці нашої країни. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Михайлович Синютка. У виступі Олег Михайлович відзначив, що за 150 років своєї історії кооперативний рух пройшов різні етапи розвитку. У 30-х роках ХХ ст, саме тут, у Галичині, завдяки цьому рухові була врятована українська ідентичність. Саме тоді гасло “Свій до свого по своє” пройшло крізь серця багатьох галичан і перетворило цей рух не просто в економічний, а й у рух самоідентифікації українців, і зберегло нас як спільноту, - наголосив Олег Синютка. - І сьогодні, вже у незалежній Україні, ми по-новому сприймаємо це явище, адже розуміємо, що із малих та середніх підприємств маємо витворити спільноту, яка дасть поштовх до розвитку економіки країни. Тому саме сьогодні особливо важливим є обмін досвідом між науковцями та практиками, а також співпраця із нашими європейськими колегами.

Після привітальних слів відбулося урочисте погашення маркованих конвертів, присвячених 150-річчю споживчої кооперації України та 200-річчю Львівського торговельно-економічного університету.

У рамках конференції відбулося три пленарні засідання: "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього", "Соціально-економічні перетворення у постмодерному суспільстві споживання. Чи відповідає кооперація викликам сучасності?" та "Світ на етапі нової технічної революції та зміни економічної моделі розвитку. Чи є у кооперації адекватна відповідь?".

Перед початком роботи першого пленарного засідання учасникам заходу продемонстрували фільм: "150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього".

На першому пленарному засіданні (модератор: проф. Олексій Нестуля – ректор Полтавського університету економіки і торгівлі) учасниками дискусії були: проф. Степан Гелей – проректор з навчально-виховної роботи Львівського-торговельно-економічного університету; проф. Василь Марочко – провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України; проф. Ярослав Шабала – завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; проф. Валентин Вісин –  професор кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету; Віктор Боїн  –   голова правління Спілки споживчих товариств Черкаської області. Модератор, спікери та учасники обговорення першого пленарного засідання наголосили на тому, що споживча кооперація України має власні славні традиції,  пройшла складний шлях становлення, однак набула широкого поширення у нашій країні, впливала і продовжує вагомо впливати на розвиток вітчизняної економіки та життя українського суспільства.

На другому пленарному засіданні (спікери: Тодор Іванов – Генеральний Секретар Euro Coop, Еяль Фаркаш – Віце-президент з розвитку та інформаційних систем (КООП Ізраїль), модератор: проф. Богдан Cемак – проректор з наукової роботи Львівського торговельно-економічного університету) виступили з презентаціями: Тодор Іванов на тему: “Споживчі кооперативи в Європі: чемпіони з обслуговування громад і задоволення потреб населення за рахунок інновацій і відкритості для всіх”, а Еяль Фаркаш на тему: “Роздрібна торгівля в “хмарі”: Від набору даних до системи прийняття рішень”. Учасниками дискусії були: Др. Сіфа Чійоге – директор регіону Африка, Міжнародного кооперативного альянсу, проф. Петро Куцик – ректор Львівського торговельно-економічного університету; проф. Віктор Апопій – завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торговельно-економічного університету; проф. Андрій Пантелеймоненко  – професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі; проф. Людмила Шимановська-Діанич – завідувач кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі. В рамках другого пленарного засідання з цікавими та практично орієнтованими доповідями виступили представники міжнародних кооперативних організацій Тодор Іванов, Еяль Фаркаш та  Сіфа Чійоге. Доповідачі поділились з учасниками конференції досвідом практичного застосування новітніх технологій кооперативними організаціями різних сфер діяльності, впливом цих технологій на їх функціонування та розвиток суспільства споживання у різних країнах світу. Др. Сіфа Чійоге – директор регіону Африка, Міжнародного кооперативного альянсу акцентувала увагу присутніх на тому, що розвиток кооперації спричинив позитивні структурні зміни у суспільно-економічному житті цілої низки африканських країн. Також в рамках роботи другого пленарного засідання перед присутніми виступили перший заступник Голови правління Белкоопсоюзу Дмитро Баранов (Республіка Білорусь),  Лариса Шавга - ректор Кооперативно-торгового університету Молдови та Єлєна Горячева – директор міжнародних програм Карагандинського економічного університету Казспоживспілки (Республіка Казахстан).

На третьому пленарному засіданні (спікери: Ілля Гороховський – Голова Правління Укркоопспілки та Массімо Бонжиованні – Президент Euro Coop), модератор: проф. Марія Флейчук – професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету) виступили з доповідями: Ілля Гороховський на тему “Світ на етапі нової технічної революції та змін економічної моделі розвитку”  та Массімо Бонжиованні з темою: “Споживча кооперація у швидкоплинному світі”. Учасниками дискусії були: проф. Віктор Шевчук – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету; Сергій Семів – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету; Світлана Лєбєдєва – ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації; Роман Пурій  –  підприємець, громадське об’єднання “Заможність”. У своїй доповіді Голова правління Укркоопспілки Ілля Гороховський акцентував увагу учасників конференції на революційних технологічних змінах, що у найближчі роки матимуть вагомий вплив на зміну моделі розвитку світової економіки та на ті нові можливості, що відкриваються у зв’язку з цим перед кооперативними організаціями.

Надзвичайно цікавою для присутніх була і доповідь Президента Euro Coop Массімо Бонжиованні, котрий наголосив на зростаючій ролі кооперативних структур у сфері задоволення потреб споживачів та необхідності постійної адаптації їх економічної діяльності до змінних умов оточуючого ринкового середовища.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 150-річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу заснування Львівського торговельно-економічного університету "150 РОКІВ СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ: ОЦІНЮЮЧИ МИНУЛЕ, ВИЗНАЧАЄМО МАЙБУТНЄ".

Фотогалерея:

DSC 0001
 • DSC 0001
DSC 0010
 • DSC 0010
DSC 0015
 • DSC 0015
DSC 0024
 • DSC 0024
DSC 0041
 • DSC 0041
DSC 0042 36
 • DSC 0042 36
DSC 0045 37
 • DSC 0045 37
DSC 0060
 • DSC 0060
DSC 0066 52
 • DSC 0066 52
DSC 0071 57
 • DSC 0071 57
DSC 0081 66
 • DSC 0081 66
DSC 0084
 • DSC 0084
DSC 0100 80
 • DSC 0100 80
DSC 0103 82
 • DSC 0103 82
DSC 0138
 • DSC 0138
DSC 0158 120
 • DSC 0158 120
DSC 0185 139
 • DSC 0185 139
DSC 0013
 • DSC 0013
DSC 0017 16
 • DSC 0017 16
DSC 0022
 • DSC 0022
DSC 0086
 • DSC 0086
DSC 0108 85
 • DSC 0108 85
DSC 0121 94
 • DSC 0121 94
DSC 0127 100
 • DSC 0127 100
DSC 0134
 • DSC 0134
DSC 0138 01
 • DSC 0138 01
DSC 0142
 • DSC 0142
DSC 0143 110
 • DSC 0143 110
DSC 0154 116
 • DSC 0154 116
DSC 0178
 • DSC 0178
DSC 0188
 • DSC 0188
DSC 0195
 • DSC 0195
DSC 0578
 • DSC 0578
DSC 0624
 • DSC 0624
DSC 0628
 • DSC 0628
DSC 0634
 • DSC 0634
DSC 0646
 • DSC 0646
DSC 0651
 • DSC 0651
DSC 0666
 • DSC 0666
DSC 0667
 • DSC 0667
DSC 0674
 • DSC 0674
DSC 0681
 • DSC 0681
DSC 0730
 • DSC 0730
DSC 0773
 • DSC 0773
DSC 0829
 • DSC 0829
DSC 0831
 • DSC 0831
DSC 0835
 • DSC 0835
DSC 0855
 • DSC 0855
DSC 0908
 • DSC 0908
DSC 0914
 • DSC 0914
DSC 0945
 • DSC 0945
DSC 0966
 • DSC 0966
DSC 0969
 • DSC 0969
DSC 0972
 • DSC 0972
DSC 0986
 • DSC 0986
DSC 1039
 • DSC 1039
FOTO NA ZASTAVKU
 • FOTO NA ZASTAVKU
Відображено зображень з 1 по 57 із 57