Науково-практичним центром дослідження та захисту конституційних прав людини скеровано авторські законопроєкти

14.12.2022 13:30

У грудні 2022 року Науково-практичним центром дослідження та захисту конституційних прав людини ЛТЕУ на офіційні адреси Президента України та Голови Верховної Ради України було скеровано авторські законопроекти «Про внесення змін до Конституції України (щодо прав людини на життя, свободу та справедливий суд)» та «Про внесення змін до спеціальних законодавчих актів (щодо права людини на свободу та особисту недоторканність)», з метою їх можливого подальшого використання при розробці законодавчих ініціатив Президента України та законопроектній роботі Верховної Ради України.

Вказані авторські законопроекти були розроблені та доопрацьовувалися впродовж 2020-22 років директором Науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних прав людини ЛТЕУ д.ю.н., професором Андрієм Медведем та спрямовані на удосконалення конституційного та законодавчого регулювання права людини на життя (включно з забороною смертної кари), права людини на свободу та особисту недоторканність (включно із забороною рабства та підневільного стану), а також права на справедливий суд відповідно до вимог Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року.
Актуальність розроблених авторських законопроектів визначається необхідністю застосування додаткових заходів конституційного та законодавчого гарантування основоположних прав людини, яка зумовлена не лише окремими недоліками їх вітчизняного конституційно-правового регулювання, але й масовими фактами порушення прав людини внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
З текстами авторських законопроектів, пояснювальними записками та порівняльними таблицями до них можна ознайомитися на офіційній Web-сторінці Науково-практичного центру за наступним посиланням: http://www.lute.lviv.ua/education/naukovo-praktichnii-centr-doslidzhennja-ta-zakhistu-konstituciinikh-prav-osobi/

Супровідний лист Голова ВРУ

Супровідний лист ПУ