Обговорення ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» зі стейкхолдерами

11.12.2020 08:49

9-10 грудня 2020 року відбулася зустріч керівника (гаранта) освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування І.Р. Чуй, членів проектної групи ОПП: доцента кафедри фінансів, кредиту та страхування О.В. Мицак та доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Ю.О. Самури, Голови студентського самоврядування університету Святослава Калиновича зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та зовнішніми стейкхолдерами.

Мета зустрічі - обговорення освітньо-професійної програми для її подальшого вдосконалення та покращення якості освітньої діяльності.
На обговорення були запрошені провідний фінансовий радник міжнародної компанії OVB Allfinanz Ukraine Крупка Володимир Сергійович та к.е.н., старший науковий співробітник відділу просторового розвитку ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", випускниця ЛТЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит» Лещух Ірина Володимирівна
Серед важливих питань обговорювалися: мета й орієнтація освітньої програми, її особливості щодо надання як фахової професійної освіти так і особистісного розвитку здобувачів (побудови власної освітньої траєкторії, формування soft-skills, наукового пошуку, участі в студентських організаціях та культурному житті університету). Активне зацікавлення здобувачі виявили до питань придатності до працевлаштування та практичної підготовки.
Гарант освітньої програми Чуй І.Р. звернула увагу на перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, а також програмних результатів навчання, які формуються у результаті освоєння дисциплін ОПП. Члени проектної групи ознайомили здобувачів зі складом та обсягом вибіркових компонент, порядком  проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти на вибіркові дисципліни, а також програмами академічної мобільності.
Голова студентського самоврядування проінформував здобувачів про органи студентського самоврядування ЛТЕУ, їх призначення та повноваження у дотриманні прав студентства в освітньому процесі.
Крупка Володимир Сергійович зауважив необхідність постійного самоцінювання і перегляду освітньої програми за результатами дослідження потреб ринку праці, у той же час Лещух Ірина Володимирівна націлила здобувачів на самовдосконалення через творчі пошуки  та активізацію наукових досліджень.
На завершення студенти мали можливість задати питання та висловити свої бачення в розвитку освітньої програми, дізнатися про можливості її вдосконалення завдяки врахуванню рекомендацій внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, дотримання академічної свободи та забезпечення якості освітньої діяльності в цілому.