Пріоритети та перспективи розвитку фінансово-економічної системи: науковий погляд молодих учених

21.10.2022 22:18

20 жовтня 2022 року на базі університету (у режимі офлайн і онлайн) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», організована кафедрою фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу.

Співорганізатори заходу: Національна академія статистики, обліку та аудиту; Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет управління та бізнесу; Державний біотехнологічний університет; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; Ужгородський національний університет, Мукачівський державний університет, Вища школа управління та банківської справи в м. Познань (Польща); Жешовський університет, Польща; Державний вищий професійно-технічний коледж імені проф. С. Тарновського (м. Тарнобжег, Польща).
Модератор та організатор наукового заходу - доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу університету Тетяна Мединська.
Відкрив науковий форум ректор університету, професор П. О. Куцик. У виступі Петро Олексійович зазначив про актуальність наукового заходу в умовах воєнного стану та наголосив на важливості обговорення проблем фінансово-економічної сфери, обміну ідеями серед молодої наукової спільноти, пошук шляхів відновлення фінансово-економічної системи України в післявоєнний період.
На пленарному засіданні присутні: перший проректор, професор М. Ю. Барна, проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак, директор Інституту економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко.
До привітання учасників конференції долучилася завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, професор О. І. Копилюк, яка наголосила на актуальності напрямів конференції та велику кількість учасників, що зацікавилися даною тематикою.
Представники інших закладів вищої освіти – співорганізаторів конференції, завідувачі кафедр та професорсько-викладацький склад звернулися до учасників міжнародної конференції з привітальним словом.
На пленарному засіданні виступили представники наукової спільноти, молоді учені та здобувачі вищої освіти наукових установ-співорганізаторів. Особливо цікавими були доповіді іноземних партнерів: Aleksander Kasprzyk, Dr. inż., Państwowa Uczelnia Zawodowa im St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu – EKONOMICZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY BIZNESU Z OTOCZENIEM; Agata Pierscienisk, Dr hab., State Vocational University named after Prof. Stanisław Tarnowski in Tarnobrzeg – SHAPING THE BUSINESS ENVIRONMENT - GAME CHANGERS; Dmytro Babukhin, Masters of Business Administration Istanbul Aydin University and Ozgur Deniz Pinar, Bachelor of Business Administration Anadolu University, Turkey – PSYCHOLOGY OF PERSUASION IN E-COMMERCE.
Від університету наукові доповіді представили здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Козак Анастасія на тему: «Особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану» (науковий керівник: професор Н. М. Рущишин) та ОПП «Облік і оподаткування» Матківська Катерина на тему: «Перспективи розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні» (науковий керівник: професор Р. М. Воронко).
У роботі конференції в онлайн режимі прийняли участь понад 57 осіб, в тому числі здобувачі вищої освіти, аспіранти та молоді учені із закладів вищої освіти та наукових установ України й зарубіжжя, зокрема із Львова, Києва, Дніпра, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Полтави, Мукачева, Ужгорода, Чернівців, Харкова, Острога, Жешова, Познаня, Тарнобжега та Стамбула.