Реєстрація на вступні випробування до магістратури

04.05.2023 18:55

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування триватиме з 8 по 31 травня 2023 року.

Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Для дистанційної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу Приймальної комісії pk@lute.lviv.ua скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка;

2) документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті: для громадян України - одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія; для іноземців, осіб без громадянства - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети;

3) документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків);

4) документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП, - паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України, - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети);

5) документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

6) довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

7) медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі- висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);

8) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117). Вимог до відцифрованого образу обличчя особи: фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям (за наявності); положення особи, що фотографується,- вертикальне; верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію; фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться в кадрі; обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі - відкриті (очі вважаються відкритими, якщо райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя - нейтральний, рот - закритий, голова та шия - без повороту та нахилу. Файл із фото формату jpg або png, розмір якого не більше 1 мб.

У темі листа обов’язково потрібно зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Представник Приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вступнику буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок:

- зберігається в приймальній комісії - у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається йому особисто. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань;

- надсилають вступнику засобами поштового зв’язку (протягом трьох робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації) - у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті. У такому разі в журналі видавання екзаменаційних листків у графі «Підпис вступника» фіксують реквізити відповідного поштового відправлення. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

При особистій реєстрації вступник подає зазначені документи (та/або копії до них) та фотокартку (розміром 3 х 4 см) особисто до Приймальної комісії.

Заява-анкета тут

Контакти Приймальної комісії:

e-mail:  pk@lute.lviv.ua 
тел.: (032) 275-68-66,  (032) 295-81-17 
адреса: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к. 109