Спільне засідання у рамках договору про співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки

30.09.2021 09:46

29 вересня 2021 року у рамках договору про співпрацю відбулося спільне засідання викладацьких колективів кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету й кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки.

На Засіданні:

  • окреслено шляхи подальшої співпраці у вирішенні завдань щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, студентської мобільності, здійснення наукових і інформаційних зв’язків з актуальних проблем науки й практики у галузі обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування (проф. Куцик П. О.);
  • обговорено напрями подальшого вдосконалення освітньо-професійних програм у зв’язку з внесенням змін у зміст Стандартів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів (проф. Бачинський В. І.);
  • затверджено результати наукового стажування викладачів кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки у Львівському торговельно-економічному університеті (кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування) та погоджено план аналогічного наукового стажуванняв икладачів кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (проф. Воронко Р. М.);
  • розглянуто підсумки спільних наукових заходів (підготовка статей до фахових видань, тез доповідей на науково-практичні конференції, участь у круглих столах) та науково-методичної роботи (методичне забезпечення навчальних дисциплін, розробка та оновлення дистанційних курсів) за попередній навчальний рік (проф. Садовська І. Б.).