Українсько-польський дослідницький проєкт

15.07.2022 10:40

В межах Угоди про академічний обмін між Львівським торговельно-економічним університетом та Вроцлавським економічним університетом розпочато виконання спільного дослідницького проєкту "Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України".

Науковим керівником проєкту від Львівського торговельно-економічного університету є доктор економічних наук Петро Куцик, від Вроцлавського економічного університету - доктор Анна Х. Янковяк.
Мета проєкту - дослідження особливостей, трендів, проблем і шляхів розвитку економіки обох країн з врахуванням чинників взаємного впливу в умовах євроінтеграції та глобалізації. Особливу увагу буде приділено сфері торгівлі, трансформації якої безпосередньо пов'язані із забезпеченням  добробуту населення обох країн.
У реалізації дослідницького проєкту прийматимуть участь викладачі кафедр економіки; підприємництва, торгівлі та логістики; обліку, контролю, аналізу та оподаткування, а також здобувачі освітнього ступеня доктор філософії зі спеціальностей "Економіка", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Облік і оподаткування".
Слід відзначити, що в межах Угоди передбачається публікація результатів дослідження у вигляді наукових статей у престижних журналах та спільної монографії.