Вручено перший диплом доктора філософії за спеціальністю «Облік і оподаткування»

25.12.2021 16:52

24 грудня 2021 року на засіданні вченої ради університету ректор, проф. Куцик П. О. вручив перший диплом доктора філософії за спеціальністю «Облік і оподаткування» Бурдик Олені Юріївні, яка у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 35.840.003 Львівського торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему “Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства” (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Воронко Р. М.).

Рішення про присудження наукового ступеня доктора філософії Бурдик О. Ю. затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.21 р. № 1017.