Звітують аспіранти

29.09.2022 10:00

28 вересня 2022 року на засіданні кафедри економіки було заслухано звіти здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності "Економіка" про їх роботу за навчальний рік.

Здобувачі відзвітували про стан виконання дисертаційних робіт, оприлюднення результатів досліджень в наукових працях, участь в конференціях та заходах академічної мобільності, а також про свої громадські активності та набуття "soft skills".
З рекомендаціями щодо атестації здобувачів за навчальний рік та переведення на наступний рік навчання виступили наукові керівники.
Присутні обговорили проблеми виконання дисертаційних робіт та закликали здобувачів скористатися можливостями отримання додаткових наукових консультацій за темами дисертаційних робіт від представників наукової спільноти ЛТЕУ, вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти-партнерів ЛТЕУ, провідних фахівців профільної галузі, регіональних органів влади та місцевого самоврядування в межах Консультаційно-комунікаційного тижня для аспірантів, який стартує 3 жовтня 2022 року.
Всі здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності "Економіка" рекомендовані до переведення на наступний рік навчання.