Довідник телефонів ЛТЕУ

П о с а д а

Адреса

Прізвище, ім`я,

по-батькові

№ телефонів

Відомчий

Міський

 

РЕКТОРАТ

 

Ректор, професор

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 215

Куцик

 Петро Олексійович

233

275-65-50

295-81-01

Перший проректор,

д.е.н., професор

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 215

Барна

Марта Юріївна

420

275-66-32

295-81-02

Проректор з наукової роботи, д. е. н., професор

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 223

Семак

Богдан Богданович

421

275-66-42

Проректор з навчально-виховної роботи, д. і. н., професор

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 224

Гелей

Степан Дмитрович

235

275-66-21

 

ПРИЙМАЛЬНА РЕКТОРА

 

Помічник ректора

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 215

Стукалець

Наталія Ярославівна

432

275-65-50

295-81-02

 

КАНЦЕЛЯРІЯ

 

Завідувач канцелярії

вул.Туган-Барановського, 10, корпус 1,   каб. 218 

Барилко

Галина Іванівна

241

295-81-19

Психолог, освітній омбудсмен

Психологиня, освітній омбудсмен

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1, каб.315

Маєвська

Ірина Степанівна

448

295-81-71

Студентське самоврядування

Голова студентського самоврядування

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 211

Мельниченко

Любов Богданівна

273

295-81-63

Юрисконсульт Університету

Юрисконсульт

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 311

Гейко

Ольга Володимирівна

417

275-65-21

Вчена рада Університету

Вчений секретар

 

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 209

Медвідь

Любов Гнатівна

484

276-99-71

Приймальна комісія

Відповідальний секретар

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 108

Бойко

Руслан Володимирович

668

275-68-66

295-81-17

Провідний фахівець

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 108

Кохановська

Тетяна Федерівна

668

468

275-68-66

295-81-17

Відділ моніторингу якості освіти та акредитації 

Завідувач відділу,

професор

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 209

Медвідь

Любов Гнатівна

484

276-99-71

Заступник завідувача відділу, керівник з питань ліцензування

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 225

Колесник

Людмила Василівна

636

295-81-27

275-56-32

Провідний фахівець, к.т.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 225

Ланиця

Ірина Федорівна

236

295-81-27

275-56-32

Провідний фахівець

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 225

Онишко

Тетяна Сергіївна

636

295-81-27

заплановано підключити

275-56-32

Навчальний відділ

Завідувач

 

вул.Туган-Барановського, 10, корпус 1,   каб. 216-217 

Притула

Людмила Кононівна

483

275-68-48

Провідний фахівець

вул.Туган-Барановського, 10, корпус 1,   каб. 216-217 

Баженова

Ірина Володимирівна

663

275-68-48

Головний диспетчер

вул.Туган-Барановського, 10, корпус 1,   каб. 216-217 

Гап'як

Галина Іванівна

462

275-68-48

Аспірантура і докторантура

Завідувач аспірантури і докторантури, к.е.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 221

Осінська

Оксана Богданівна

219

275-66-42

295-81-18

Провідний фахівець, к.е.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 221

Кузьма

Христина Володимирівна

219

295-81-18

Редактор науково-періодичних видань

 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 221

Муравицька

Ніна Олександрівна

219

295-81-18

Голова студентського наукового товариства імені М.І. Туган-Барановського

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1,  каб. 221

Раделицька Софія

219

295-81-18

Центр міжнародної освіти та співпраці

Директор

 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 219

Штанько

Тетяна Михайлівна

214

275-66-43

Провідний фахівець

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 219

Глущенко

Тетяна Богданівна

214

275-66-43

Первинна профспілкова організація працівників

Голова

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4 каб. 107

Тимченко

Олександр Павлович

225

295-81-60

Благодійний фонд імені Туган-Барановського

Керівник

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 209

Медвідь

Любов Гнатівна

484

276-99-71

Архів

Завідувач

вул. У. Самчука, 9, корпус 3,  каб. 004

Фахрутдінов

Асхат Галійович

686

295-81-48

Навчально-науковий інформаційний інститут

Директор навчально-науково  інформаційного інституту, к.е.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 124

Швець

Олег Михайлович

249

 

Заступник директора навчально-науково  інформаційного інституту, керівник центру дистанційних технологій навчання ННІІ

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 131

Карпа

Андрій Григорович

287

295-81-13

Провідний фахівець

 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 120

Шумська

Анна Володимирівна

266

295-81-13

Начальник відділу мережевих технологій програмного та технічного забезпечення

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 125

Гажула

Ігор Володимирович

 

 

Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення навчального процесу

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 128

Раювий

Володимир Андрійович

647

295-81-13

Відділ інформаційного забезпечення та підтримкам баз даних

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 107

Федорова

Олена Сергіївна

607

295-81-13

Лабораторія ПК № 2

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 401

 

405

 

Кабінет інформаційного забезпечення

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 501

Іваницька

Ірина Леонідівна

456

 

Факультет економіки та управління

Декан, к.е.н., професор

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1 каб.307а

Герасименко

Тамара Олегівна

452

295-81-35

275-30-10

Деканат, секретаріат

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1 каб.307

 

425

295-81-35

275-30-10

Кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 206

Воронко

Роман Михайлович

275

295-81-84

Кафедра

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 204

 

270

295-81-84

Кафедра економіки

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1, каб. 305

Міценко

Наталія Григорівна

660

295-81-34

Кафедра

вул. М. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 304

 

260

295-81-34

Кафедра фінансів, економічної безпеки,

банківської справи та страхового бізнесу

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 402

Копилюк

Оксана Іванівна

232

295-85-52

Кафедра

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 417

 

279

295-85-52

Кафедра фізичного виховання та спорту

Завідувач кафедри,

к.п.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 9-б

Блащак

Ігор Михайлович

 

 

Кафедра

вул. Туган-Барановського, 9-б

 

286

295-81-68

Факультет міжнародних економічних

відносин та інформаційних технологій

Декан, д.е.н., професор

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 520

Полякова

Юлія Володимирівна

 

437

295-81-79

Деканат

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 521

 

 

 

437

295-81-79

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри, к.е.н., доцент

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 522

Басій

Наталія Федорівна

231

295-81-93

Кафедра

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 505

 

204

295-81-93

Кафедра міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. Братів Тершаківців 2а, корпус 4, каб. 506

Шевчук

Віктор Олексійович

253

295-81-96

Кафедра

вул. Братів Тершаківців 2а, корпус 4, каб. 506

 

253

295-81-96

Комп’ютерний клас

вул. Братів Тершаківців 2а, корпус 4, каб. 504

 

416

295-81-96

Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри, к.ф.н., професор

вул. Братів Тершаковців, 2а, корпус 4, каб. 515

Ковалик

Наталія Василівна

272

295-81-91

Кафедра

вул. Братів Тершаковців 2а, корпус 4, каб.516, 517

 

673

295-81-91

Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри,

к.ф.м.н., професор

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 503

Костенко

Анатолій Васильович

403

295-81-97

Кафедра

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 503

 

403

295-81-97

Кафедра вищої математики та кількісних методів

Завідувач кафедри,

доктор фіз.-мат. наук, професор

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 419

Пілявський

Анатолій Іванович

288

295-81-69

Кафедра

вул. Братів Тершаківців, 2а, корпус 4, каб. 403

 

688

295-81-69

Факультет товарознавства, управління

та сфери обслуговування

Декан, к.т.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 312

Гаврилишин Володимир Володимирович

239

276-44-07

Деканат

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 211, 212

 

209

402

276-44-07

295-81-83

Деканат заочної форми навчання

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 311

 

409

295-85-57

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. У. Cамчука 11, корпус 3, каб.720

Франів

Ігор Андрійович

693

295-85-59

Кафедра

вул. У. Cамчука 11, корпус 3, каб. 726

 

450

295-85-59

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 508

Трут

Ольга Олексіївна

418

295-81-94

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 507

 

414

295-81-94

Кафедра товарознавства, митної справи та

управління якістю

Завідувач кафедри,

к.,с.-г.,н., доцент

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 310

Шестопал

Галина Сергіївна

665

295-85-51

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 309

 

664

295-85-51

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 406

Мельник

Ірина Михайлівна

611

295-81-43

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 405

 

258

295-81-43

Кафедра харчових технологій

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 308

Ощипок

Ігор Миколайович

246

295-85-89

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 309

 

446

295-85-89

Факультет права

Декан, к.ю.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3,

каб. 421

Котуха

Олександр Степанович

488

276-44-08

Деканат

вул. У. Самчука, 9, корпус 3,

каб. 422

 

489

276-44-08

Кафедра кримінального права та процесу

Завідувач кафедри, д.ю.н., професор

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 426

Щур

Богдан Володимирович

494

295-81-51

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 428

 

494

295-81-51

Кафедра теорії держави та права

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 420

Олашин

Марина Миколаївна

495

295-81-53

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 420

 

495

295-81-53

Кафедра цивільного і господарського права та процесу

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 525

Горецька

Христина Володимирівна

492

295-81-52

Кафедра

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб. 526

 

493

295-81-52

Кафедра історії і філософії

Завідувач кафедри к.і.н., доцент

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 317

Михальський

Юрій Володимирович

486

295-81-25

Кафедра

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 317

 

244

295-81-25

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 115

Ясінська

Любомира Тимофіївна

422

275-65-61

295-81-04

Заступник головного бухгалтера

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 116

Малай

Галина Богданівна

251

295-81-05

Провідний бухгалтер з розрахунків по заробітній платі

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 116

Страхарчук

Ірина Дмитрівна

651

295-81-05

Провідний бухгалтер з розрахунків із освітніх послуг

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 114

Лущанець

Божена Зенонівна

242

295-81-14

Провідний бухгалтер з розрахунків із послуг по проживанню у гуртожитку

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 114

Герасимчук

Наталія Романівна

281

295-81-14

Каса Університету

Провідний бухгалтер

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 114

Лоїк

Руслана Федорівна

617

295-81-06

Бухгалтер з розрахунків по обліку їдальнь 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 114

Петрішин

Руслана Володимирівна

 

 

Відділ кадрів

Начальник відділу кадрів

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 311

Сергєєва

Світлана Григорівна

404

275-65-21

Інспектор відділу кадрів з обліку та звітності особового складу

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 311

Вентка

Надія Анатоліївна

427

275-65-21

Інспектор відділу кадрів з обліку і бронювання військовозобов’язаних

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 311

Баженова

Людмила Сергіївна

417

275-65-21

Інспектор відділу кадрів з обліку студентів

вул. Туган-Барановського, 10, корпус 1, каб. 311

Задорожна

Романа Романівна

417

275-65-21

Бібліотека

Директор

 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 109

Шевцова

Людмила Володимирівна

221

295-81-38

Заступник директора

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 109

Білаш

Наталія Анатоліївна

406

 

Читальний зал

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 109

Семенюк

Галина Степанівна

240

295-81-38

Читальний зал

вул. У. Самчука, 9, корпус 3,  каб. 217

Мамонтова

Оксана Іванівна

652

 

Читальний зал періодики

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 106

 

407

295-81-38

Відділ формування фондів та організації каталогів

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 109

 

606

295-81-38

Абонемент

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 009

Кровців

Сніжана Богданівна

211

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Протипожежна безпека та цивільний захист

Інспектор з охорони праці 

вул. Туган-Барановського, 10,

корпус 1, каб. 116

Хінальська

Тетяна Романівна

250

295-81-98

Начальник штабу цивільного захисту

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4 каб. 109

Грицьків

Мирослава Іванівна

296

295-81-58

Фахівець з протипожежної безпеки

вул. Туган-Барановського, 9-б

Кулаєв

Віталій Іванович 

284

295-81-68

Центр дослідження і захисту конституційних прав осіб

Директор

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4 каб. 107

Медвідь

Андрій Богданович

254

 

 

Административно–господарська служба

Завідувач господарством

 

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1, каб.117

Миргородець

Любов Петрівна

213

295-81-87

Головний інженер

 

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4 каб. 104

Змислий

Василь Михайлович

283

295-81-74

Головний енергетик

 

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4 каб. 104

Безека

Сергій Миколайович

 

283

295-81-74

АТС

Інженер зв’язку

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1, каб.117а

Антіпов

Олег Іванович

290

299

295-81-15

Медпункт

Сестра медична

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4, поверх 1.

Белінська

Світлана Михайлівна

295

295-85-86

Сестра медична

вул. У. Самчука, 9, корпус 3, каб.317

 

410

276-43-88

Навчальний корпус № 1, вул. Туган-Барановського 10

Комендант корпусу

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1, каб.117

Ульгурська

Любов Ярославівна

213

295-81-87

Прохідна

вул. Туган-Барановського 10, корпус 1

 

215

275-65-72

295-85-87

Навчальний корпус № 3, вул. У. Самчука, 9

Комендант корпусу

вул. У. Самчука, 9, корпус 3

 

 

 

Прохідна

вул. У. Самчука, 9, корпус 3

 

410

276-43-88

295-85-53

Навчальний корпус № 4, вул. Братів Таршаківців, 2а

Комендант корпусу

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4, каб. 210

 

601

 

Прохідна

вул. Братів Таршаківців, 2а, корпус 4

 

415

275-65-20

295-85-87

Гуртожиток № 3, пр. Червоної Калини, 7

Прохідна

пр. Червоної Калини, 7

 

 

270-60-44

Гуртожиток № 4, пр. Червоної Калини, 7а

Прохідна

пр. Червоної Калини, 7а

 

 

270-60-41