Аспірантура і докторантура

Аспірантура і докторантура є структурним підрозділом наукового відділу. Науковий відділ являється структурним підрозділом Університету. Завідувачкою аспірантури і докторантури є к.е.н. Осінська Оксана Богданівна.

Робота завідувача аспірантури і докторантури передбачає:

  • організацію роботи здобувачів третього освітньо-наукового рівня (докторів філософії), активне їх залучення до участі в науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах;
  • сприяння обміну досвідом, активній взаємодії та співпраці з науково-педагогічними працівниками і здобувачами інших ЗВО та наукових установ;
  • проведення аспірантських читань, що забезпечують всебічну оцінку виконання дисертаційних робіт, підвищують академічний рівень, сприяють дифузії наукових підходів та методів досліджень;
  • організація навчального процесу для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії.

Аспірантура функціонує за такими спеціальностями:
051 “Економіка”;
071 “Облік і оподаткування”;
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”;
292 “Міжнародні економічні відносини”.

Докторантура функціонує за спеціальностями:
051 “Економіка”;
071 “Облік і оподаткування”.

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18;
097-188-59-75

E-mail: Osinska.oksanab@gmail.com

Оголошено прийом в докторантуру

Детальніше

Бланки звіту для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії)

Скачати