Освітньо-наукові програми ЛТЕУ

На цій сторінці Ви можете ознайомитись з проєктами освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Шановні стейкхолдери Львівського торговельно-економічного університету!
Запрошуємо до обговорення освітньо-наукових програм.

Пропозиції та зауваження щодо проєктів освітньо-наукових програм просимо надсилати за адресою:
Львівський торговельно-економічний університет,
вул. М. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79005

або
на е-пошту відділу аспірантури і докторантури: osinska.oksanab(at)gmail.com

або
на е-пошти гарантів освітньо-наукових програм:

Назва освітньо-наукової програми

Гарант освітньо-наукової програми

Е-пошта гаранта

спец. 051 «Економіка» ОНП «Економіка»

д.е.н., проф. Міценко Наталія Григорівна

talami1412@gmail.com

спец. 071 «Облік і оподаткування» ОНП «Облік і оподаткування»

д.е.н., проф. Воронко Роман Михайлович

rvoronko@ukr.net

спец. 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОНП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

д.е.н., проф. Копилюк Оксана Іванівна

kopylyuk@ukr.net

спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

д.е.н., проф. Міщук Ігор Пилипович

igmislog@ukr.net

спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» ОНП «Міжнародні економічні відносини»

д.е.н., проф. Шевчук Віктор Олексійович

victorshevchuk@netscape.net

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен