Центр інновацій

Директор

Миронов Юрій Богданович

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи
Львівського торговельно-економічного університету

Метою діяльності Центру інновацій є підтримка, розвиток та комерціалізація результатів інноваційних науково-технічних проєктів, розвиток науково-технічного й освітнього співробітництва (у т. ч. міжнародного), реалізація програм технічної модернізації Університету.
Центр інновацій відповідно до мети реалізує такі основні завдання:

  • розроблення пропозицій і проєктів перспективного розвитку Університету щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та матеріально-технічної бази;
  • впровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування й отримання технічної допомоги;
  • координація роботи зі створення інфраструктури забезпечення стартап- руху на базі підрозділів Університету;
  • сприяння розвитку співпраці з підприємствами, організаціями й установами з питань реалізації системи двостороннього зв’язку з метою актуалізації навчальних програм, тематики наукових досліджень, отримання запитів на технічні розробки для вирішення поточних завдань підприємств, доведення до практичного результату й комерціалізації результатів наукових досліджень та ін.;
  • організація заходів із впровадження нових технологій навчання й контролю знань, використання технічних засобів навчання й інформаційно-комунікаційних технологій.

Контакти

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, офіс 219

Тел.: + +38 093 145 35 10

E-mail: ciec@lute.lviv.ua