Центр кооперативної науки та освіти

Центр кооперативної науки та освіти Львівського торговельно-економічного університету розпочав свою діяльність 1 липня 2010 року,  зважаючи на існування в університеті давніх традицій, значного наукового та освітнього потенціалу щодо проведення наукових досліджень з кооперативної тематики та викладання навчальних дисциплін кооперативного спрямування. В усі роки існування Університету вчені активно працювали над проблемами підвищення ефективності діяльності кооперативних підприємств, розроблялися стратегії та моделі трансформації споживчої кооперації у нових економічних умовах. Разом з тим існують істотні резерви для відчутної активізації дослідницької роботи, зокрема у напрямі підвищення фундаментальності у здійснюваних дослідженнях, посилення практично-орієнтованого аналізу сучасних тенденцій у міжнародному кооперативному русі, впровадження кооперативної тематики у навчально-виховному процесі.

Наказ про створення Центру (детальніше див. у форматі .pdf)

Директор Центру кооперативної науки та освіти – кандидат економічних наук, доцент Семів Сергій Романович.

Семів С. Р. закінчив у 1998 році Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і отримав диплом з відзнакою. Навчався в аспірантурі Львівської комерційної академії, у 2001 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки». В даний час працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

У 2006 році виграв конкурс на отримання гранту Президента України для проведення наукового дослідження «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» відповідно до Розпорядження Президента України № 1279/2005-рп. (тема затверджена Державним фондом фундаментальних досліджень).

Є автором понад 80 друкованих праць, здебільшого на кооперативну тематику. Є співатором фундаментальної монографії «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення» (за редакцією проф. Гелея С. Д.). Семів С. Р. бере активну участь у розробці стратегічних програм та оперативних планів розвитку підприємств та організацій Укркоопспілки.  

Окрім того, Семів С.Р. тісно співпрацює з діловими колами Західної України у сфері бізнес-планування та інвестиційного проектування, був відповідальним виконавцем при розробці понад 70 бізнес-планів та інвестиційних проектів. Також активно співпрацює з органами державного управління на місцевому рівні, був відповідальним виконавцем та керівником понад 15 науково-дослідних тем, державних регіональних, галузевих стратегій та програм, які виконувалися на замовлення органів державного управління та Укркоопспілки.     

У 2016 році Семів С. Р. нагороджений почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній роботі та з нагоди 200-річчя з часу заснування навчального закладу.

Детальніше про наукові досягнення доц. Семіва С. Р. у форматі .pdf.

Мета діяльності Центру

Метою діяльності Центру є підвищення ефективності наукових досліджень сучасного кооперативного руху і можливостей його апробації на вітчизняному ґрунті та у навчальному процесі, а також удосконалення координації міжкафедральної діяльності в царині вивчення актуальних проблем української та зарубіжної кооперації.

Головні завдання діяльності Центру:

 • активізація науково-дослідницької роботи у сфері досліджень актуальних проблем розвитку вітчизняного та міжнародного кооперативного руху;
 • підвищення фундаментальності у здійснюваних наукових дослідженнях на кооперативну тематику;
 • надання кафедральним науковим дослідженням більшого рівня скоординованості та міждисциплінарного характеру;
 • посилення практично-орієнтованого аналізу сучасних тенденцій у міжнародному кооперативному русі;
 • впровадження кооперативної тематики у навчально-виховному процесі, створення нових навчальних курсів на кооперативну тематику;
 • популяризація отриманих наукових результатів у засобах масової інформації;
 • розвиток кооперативних наукових шкіл, зокрема наукової школи «Кооперативне будівництво»,
 • презентація досліджень на кооперативну тематику на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах та інших комунікаційних заходах;
 • систематичне залучення викладацького складу Університету до проведення навчально-методичних семінарів Укркоопспілки, посилення належного рівня та високої затребуваності дослідницької роботи;
 • поширення результатів наукових досліджень, які мають практичну цінність, на підприємствах та організаціях споживчої кооперації України;
 • залучення студентів, аспірантів, молодих вчених та викладачів Університету до проведення наукових досліджень на кооперативну тематику;
 • організація відзначень міжнародних днів кооперації та інших кооперативних пам’ятних дат в Університеті;
 • поширення кооперативних ідей серед студентів, аспірантів та викладачів шляхом створення інформаційних стендів про вітчизняний та міжнародний кооперативний рух,  про кооперативні династії, представники яких працюють та навчаються в Університеті;
 • створення і періодичне поповнення бази даних публікацій науковців Університету на кооперативну тематику.

Напрями наукової роботи Центру

Центр сприяє поглибленню у науковій роботі Університету різнопланових питань діяльності та розвитку кооперативного сектору економіки в Україні та за кордоном, зокрема наступних:

 • історичний досвід становлення кооперації у різних регіонах України;
 • практичний досвід кооперативних організацій у країнах з розвинутою та перехідною економікою;
 • засадничі причини високої конкурентоспроможності кооперативних організацій західноєвропейських країн;
 • діяльність кооперативних банків у зарубіжних країнах;
 • розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств споживчої кооперації;
 • маркетингові дослідження діяльності кооперативних підприємств;
 • шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • чинники підвищеної антикризової стійкості кооперативних організацій;
 • економіко-статистичне моделювання фінансових потоків у сучасних кооперативних організаціях;
 • вивчення специфіки бухгалтерського обліку вітчизняних та зарубіжних кооперативних організацій;
 • особливості адаптації до ринкового середовища кооперативних організацій країн Східної Європи;
 • сучасні виклики для кооперативної діяльності у промислово-розвинутих країнах та країнах, що розвиваються.

Перспективна тематика наукових досліджень Центру
(детальніше див. у форматі .pdf).

Наукова школа «Кооперативного будівництва»
(детальніше див. у форматі .pdf).

Інформація про навчальну дисципліну «Сучасна європейська кооперація»
(детальніше див. у форматі .pdf).

Інформація про співпрацю ЛТЕУ з Укркоопспілкої
(детальніше див. у форматі .pdf).