Наукові видання

Літературний редактор Муравицька Ніна відповідає за стиль статей, їх літературне, граматичне та естетичне оформлення, а також комунікацію з авторами. Робота літературного редактора становить головний елемент у технологічному процесі підготовки статей до друку.

Вісник Львівського торговельно-економічного університету виходить у чотирьох серіях:

  • економічні науки
  • технічні науки
  • гуманітарні науки
  • юридичні науки

Також друкується збірник наукових праць „Підприємництво і торгівля”.

Відповідно до Наказу МОН України №241 (додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, а також зареєстровано як засоби масової інформації у Міністерстві юстиції України. Електронний варіант Вісників ЛТЕУ розміщується на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/index.html.

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18

(097) 55-38-220

e-mail:
redactorlka(at)gmail.com