Науковий відділ

Науковий відділ є структурним підрозділом Львівського торговельно-економічного університету, що покликаний сприяти науковій діяльності вчених вузу та підготовці молодого покоління наукових працівників. 

Діяльність підрозділу зосереджується навколо таких завдань:

 • розвиток фундаментальних досліджень у галузі економічних, товарознавчих, гуманітарних та юридичних наук;
 • популяризація діяльності наукових шкіл;
 • направлення та оформлення документів на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • моніторинг виконання планів науково-дослідної роботи;
 • організація та контроль роботи аспірантури;
 • координація організаційних зусиль щодо проведення загальноакадемічних наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених та обдарованих студентів;
 • інформування працівників Університету про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності, надати консультації з організаційних і технічних питань здійснення наукової діяльності;
 • контроль розробки перспективних планів науково-дослідної роботи та їх виконання;
 • ознайомлення студентів, аспірантів та науковців з науковою діяльністю Університету;
 • оформлення документів, поданих до захисту кандидатських та докторських дисертаційних робіт;
 • редагування статей, поданих до періодичних наукових видань ЛТЕУ.

За виконання вищезгаданих завдань відповідають:

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 221

тел.:
(032) 295-81-18

e-mail:

naukovyy(at)gmail.com

Фотогалерея

Перейти