Діяльність

Основні напрями діяльності науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних прав особи ЛТЕУ

1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних та міжнародних, у сфері захисту прав особи.
2. Сприяння підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері права.
3. Здійснення трансферу наукових технологій у рамках науково-практичної і навчальної кооперації та співробітництва з вищими навчальними закладами, центрами освіти та практикуючими юристами і недержавними правозахисними організаціями (зокрема і міжнародними), формування інноваційного наукового та навчально-практичного середовища.
4. Забезпечення умов для підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та навчально-практичної діяльності НПЦ і вимог інноваційного розвитку освіти.
5. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і навчально-практичної діяльності НПЦ.
6. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.
7. Використання кадрового наукового потенціалу НПЦ для вирішення актуальних наукових і науково-практичних проблем конституційного захисту прав та свобод особи.
8. Інтегрування науково-навчальної діяльності НПЦ з науковою діяльністю академічних наукових установ та практичною правозахисною та правозастосовчою діяльністю.
9. Міжнародне наукове, навчально-практичне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, вітчизняними та міжнародними організаціями, фондами, тощо.

Матеріали науково-дослідницької та практичної діяльності НПЦ

Досягнення учасників – здобувачів вищої освіти

  • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини Частина 1" у листопаді-грудні 2021 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
  • За результатами участі в онлайн-курсі "Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ" у травні-червні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
  • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2" у травні-червні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
  • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини Частина 1" у листопаді-грудні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
  • За результатами участі в онлайн-курсі “Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ” протягом другого семестру 2022-2023 навчального року 14 здобувачів ІІ курсу факультету права Університету отримали відповідні Сертифікати.
  • За результатами участі в онлайн-курсі “Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2” протягом другого семестру 2022-2023 навчального року 17 здобувачів ІІ курсу факультету права Університету отримали відповідні Сертифікати.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен