Діяльність

Основні напрями діяльності науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних прав особи ЛТЕУ

1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних та міжнародних, у сфері захисту прав особи.
2. Сприяння підготовці конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері права.
3. Здійснення трансферу наукових технологій у рамках науково-практичної і навчальної кооперації та співробітництва з вищими навчальними закладами, центрами освіти та практикуючими юристами і недержавними правозахисними організаціями (зокрема і міжнародними), формування інноваційного наукового та навчально-практичного середовища.
4. Забезпечення умов для підготовки здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та навчально-практичної діяльності НПЦ і вимог інноваційного розвитку освіти.
5. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами наукової і навчально-практичної діяльності НПЦ.
6. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.
7. Використання кадрового наукового потенціалу НПЦ для вирішення актуальних наукових і науково-практичних проблем конституційного захисту прав та свобод особи.
8. Інтегрування науково-навчальної діяльності НПЦ з науковою діяльністю академічних наукових установ та практичною правозахисною та правозастосовчою діяльністю.
9. Міжнародне наукове, навчально-практичне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, вітчизняними та міжнародними організаціями, фондами, тощо.

Матеріали науково-дослідницької та практичної діяльності НПЦ

Досягнення учасників – здобувачів вищої освіти

 • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини Частина 1" у листопаді-грудні 2021 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
 • За результатами участі в онлайн-курсі "Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ" у травні-червні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
 • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2" у травні-червні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
 • За результатами участі в онлайн-курсі "Європейський механізм захисту прав людини Частина 1" у листопаді-грудні 2022 року студенти отримали відповідні Сертифікати.
 • За результатами участі в онлайн-курсі “Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ” протягом другого семестру 2022-2023 навчального року 14 здобувачів ІІ курсу факультету права Університету отримали відповідні Сертифікати.
 • За результатами участі в онлайн-курсі “Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2” протягом другого семестру 2022-2023 навчального року 17 здобувачів ІІ курсу факультету права Університету отримали відповідні Сертифікати.
 • Протягом першого семестру 2023-2024 навчального року здобувачі Львівського торговельно-економічного університету отримали більше 180 сертифікатів Онлайн-курсів підготованих освітньою платформою Ради Європи «HELP» (Освіта у сфері прав людини для юристів практиків)
  Сертифікати.
 • З освітніх компонент «Міжнародне право» та «Захист прав особи в ЄСПЛ» протягом першого та другого семестрів 2023-2024 навчального року 2 здобувачі ІІ курсу факультету Економіки та управління ЛТЕУ, спеціальності «Міжнародна економіка», та 10 здобувачів першого магістерського рівня вищої освіти факультету Права успішно пройшли Онлайн-курс «Бізнес і права людини», підготований освітньою платформою Ради Європи «HELP» (Освіта у сфері прав людини для юристів практиків) та отримали відповідні Cертифікати 1, Сертифікати 2.
 • З освітніх компонент «Адміністративне право» та «Адміністративне процесуальне право» протягом другого семестру 2023-2024 навчального року більше 50 здобувачів ІІ курсу факультету Права ЛТЕУ пройшли один або декілька Онлайн-курсів, підготовлених освітньою платформою Ради Європи «HELP» (Освіта у сфері прав людини для юристів практиків) і онлайн-курсів освітньої платформи «EdEra» Сертифікати.

Співпраця з офісом Ради Європи в Україні

ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

18 червня Проєкт Ради Європи «HELP (Освіта в галузі прав людини для юристів) для України в тому числі під час війни» у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Комісією з питань юридичної освіти та обізнаності представили Стратегію впровадження курсів HELP до освітнього процесу закладів вищої освіти України.
Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої освіти ознайомитись зі Стратегією та спираючись на її рекомендації впровадити в освітній процес онлайн курси HELP та сприяти поширенню інформації про наявні онлайн курси серед викладачів і студентів, зокрема правничих спеціальностей.
Досвідчені викладачі і активні тьютори HELP поділилися досвідом активного впровадження курсів в своїх університетах, зокрема Алла Федорова, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; Андрій Медвідь, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету та Олена Макєєва, кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету. Детальніше:

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен