Студентське наукове товариство імені М.І. Туган-Барановського

Голова СНТ ЛТЕУ

 • Паламар Андрій

E-mail: andrii560@ukr.net
Контактний тел.: + 380984837703

Заступник голови СНТ ЛТЕУ

 • Терлецька Вероніка

E-mail: ttttva16@gmail.com
Контактний тел.: + 380975312373

Голова СНТ факультет економіки та управління:

 • Голяк Тетяна-Вероніка

E-mail: ua3536145@gmail.com
Контактний тел.: +380989196951

Заступник голови СНТ факультет економіки та управління:

 • Голдак Соломія

е-mail: solomiya.goldak@ gmail.com
тел.: +380634770403

Голова СНТ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Войцеховська Ганна-Ніколь

E-mail: voytsekhovskaa.hn@gmail.com
Контактний тел.: +380677669828

Заступник голови СНТ факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

 • Кіперчук Неоніла

E-mail: neonila.kiperchuk@gmail.com
Контактний тел.: +380974427614

Голова СНТ факультету права:

 • Васинчик Марта

e-mail: martavasunchuk@gmail.com
тел.: +380956043830

Заступник голови СНТ факультету права

 • Мацура Уляна

е-mail: matsurau9@gmail.com
тел.: +380969908512

Голова СНТ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

 • Атаманенко Олена

E-mail: olenaaa809@gmail.com
Контактний тел.: +380964266171

Заступник голови СНТ факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

 • Мельник Денис

E-mail: denchik9@ukr.net
Контактний тел.: +380506153293

Студентське наукове товариство імені М.І. Туган-Барановського Львівського торговельно-економічного університету – це  об’єднання студентів Університету з метою всебічного розвитку їх наукової, винахідницької та творчої діяльності, координації студентської наукової роботи у інститутах та на факультетах, а також налагодження тісних зв'язків і проведення спільної наукової діяльності з студентськими організаціями інших вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Створення СНТ стало відображенням прагнень студентів створити наукову організацію у складі Університету, що допомагала б їм реалізовувати науковий потенціал, удосконалювати навчальний процес та робити його більш цікавим, корисним та практично орієнтованим, а також набувати нового досвіду та закладати міцний фундамент знань та навичок на майбутню перспективу. Члени СНТ поширюють серед студентів Університету актуальну та корисну інформацію щодо міжнародного навчально-наукового обміну, участі у кафедральних наукових гуртках, студентських наукових  форумах та семінарах, засіданнях «круглих столів», конференціях та інших наукових заходах різного рівня, а також виступають організаторами цих заходів.

До складу СНТ Університету входять представники Інституту економіки та фінансів, факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій та юридичного факультету. Керівництво СНТ Університету працює для виконання наступних завдань:

 • сприяти забезпеченню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, формувати коло вмотивованих молодих вчених з перспективами подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень;
 • допомагати та всебічно підтримувати талановиту, зацікавлену розвитком науки студентську молодь, сприяти  її творчим пошукам та дослідженням;
 • залучати широке коло студентів до наукової діяльності;
 • сприяти формуванню особистості дослідника, сучасного молодого вченого з широким та прогресивним світоглядом;
 • організовувати та сприяти розвитку студентського науково-культурного співробітництва на національному та міжнародному рівні;
 • забезпечувати обмін інформацією між студентами і молодими науковцями з різних країн;
 • поширювати актуальну інформацію про проведення різного роду конференцій, конкурсів, семінарів та інших наукових заходів;
 • пропагувати наукові досягнення студентів та викладачів Університету на національному та міжнародному рівнях, підвищувати престиж Університету.

Фотогалерея

Перейти