Д 35.840.03 - 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”, 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”

Cпеціалізована вчена рада Д 35.840.03

З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”;
 • 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.

Голова ради:

Копилюк Оксана Іванівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет

Заступник голови ради:

Воронко Роман Михайлович,
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет

Вчений секретар:

Медвідь Любов Гнатівна,
к.е.н., професор, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет

Члени ради:

 • Колодійчук Ірина Анатоліївна, д.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ІРД НАН України;
 • Крупка Ярослав Дмитрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет;
 • Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Полякова Юлія Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Пушак Ярослав Ярославович, д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Редченко Костянтин Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Струк Наталія Семенівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Франів Ігор Андрійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет.