Д 35.840.01 Економіка та управління національним господарством

КУНИЦЬКА-ІЛЯШ Марта Василівна

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Тема дисертації: Забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України

Захист відбудеться 28 березня 2024 року об 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 в Львівському торговельно-економічному університеті в 314 аудиторії за адресою:
вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, Україна, 79005.

Реферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента, д.е.н., проф. З. С. Варналія
Відгук офіційного опонента, д.е.н. проф.  С. І. Мельника
Відгук офіційного опонента, д.е.н., проф. Є. М. Рудніченка
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
ОКД
Он-лайн трансляція захисту докторської дисертації
Відеозапис

АКИМЕНКО Олена Юріївна

Тема: Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва України.

Дата захисту: 15.12.2021 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЛЯШУК Катерина Петрівна

Тема: Управління соціальною відповідальністю торговельних підприємств.

Дата захисту: 14.12.2021 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РУЖИЦЬКИЙ Ігор Юрійович

Тема: Інституційне регулювання економічної безпеки України: теорія, методологія, практика.

Дата захисту: 14.12.2021 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МУЛЬСКА Ольга Петрівна

Тема: Механізми управління міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної економіки.

Дата захисту: 29.09.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БАРАН Ростислав Ярославович

Тема: Формування системи інтернет маркетингу підприємств туризму в умовах розвитку цифрових комунікацій

Дата захисту: 28.09.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГЕРЕГА Олександр Володимирович

Тема: Управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств.

Дата захисту: 22.04.2021 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ДАЦКО Олесі Ігорівни

Тема: Забезпечення економічної безпеки України: соціально-гуманітарний вимір.

Дата захисту: 21.04.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БУТКО Богдан Олександрович

Тема: Стратегія комерціалізації високотехнологічної продукції вітчизняних підприємств у системі міжнародного підприємництва.

Дата захисту: 20.04.2021 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАНСЬКОГО Володимира Олександровича

Тема: Теоретико-методологічні основи управління ресурсами спадщини в системі національної економіки.

Дата захисту: 20.04.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПОПАДИНЕЦЬ Назарій Миколайович

Тема: Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів.

Дата захисту: 08.04.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ІЩЕНКО Інна Сергіївна

Тема: Управління ризиками інвестиційних проєктів торговельних підприємств.

Дата захисту: 06.04.2021 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЯВОРСЬКА Оксана Григорівна

Тема: Теоретико-методологічні основи управління інтелектуальним капіталом підприємств туристичної інфраструктури.

Дата захисту: 07.04.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЗАЯЧКОВСЬКА Галина Адамівна

Тема: Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в Україні: теорія та методологія.

Дата захисту: 06.04.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РУЩИШИН Надія Михайлівна

Тема: Реалізація потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування економіки України.

Дата захисту: 17.03.2021 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЛЕСЬКОВА Світлана Василівна

Тема: Система управління розвитком персоналу роздрібних торговельних мереж в умовах економічної глобалізації.

Дата захисту: 16.03.2021 р. об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АНТОШКОВА Наталія Анатоліївна

Тема: Теоретико-методичні основи клієнтоорієнтованого сервісу на підприємствах ресторанного господарства.

Дата захисту: 16.03.2021 р. об 10 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КИРНІС Наталія Іванівна

Тема: Забезпечення конкурентноспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering).

Дата захисту: 09 грудня 2020 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ШУШКОВА Юлія Володимирівна

Тема: Технологічна модернізація як основа реіндустріалізації національної економіки.

Дата захисту: 09 грудня 2020 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПРОЦИКЕВИЧ Арсен Ігорович

Тема: Державне регулювання інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг.

Дата захисту: 08 грудня 2020 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЗАЙЧЕНКО Володимир Васильович

Тема: Пріоритети та інструменти забезпечення технологічної конкурентноспроможності економіки України.

Дата захисту: 08 грудня 2020 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУШНІР Світлани Олександрівни

Тема: Інституційне забезпечення функціонування аграрного сектору України в контексті його інноваційного розвитку: теорія, методологія, практика.

Дата захисту: 10 листопада 2020 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АНТОНЮК Наталія Анатоліївна

Тема: Антикризове управління національною економікою в умовах децентралізації.

Дата захисту: 25 серпня 2020 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОРЩАВКА Юрій Олександрович

Тема: Забезпечення стратегії розвитку видавничої галузі національної економіки.

Дата захисту: 10 грудня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОЙСЕЄНКО Ігор Валентинович

Тема: Управління соціальною відповідальністю підприємництва в умовах трансформаційної економіки України.

Дата захисту: 13 листопада 2019 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ШЕВЧИК Богдан Михайлович

Тема: Соціокультурні чинники розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи.

Дата захисту: 13 листопада 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТЕСЛЯ Алла Ігорівна

Тема: Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці України.

Дата захисту: 12 листопада 2019 р. об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РЕЙКІН Віталій Самсонович

Тема: Детінізація національної економіки в умовах невизначеності

Дата захисту: 12 листопада 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТРУТ Ольга Олексіївна

Тема: Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади.

Дата захисту: 08 жовтня 2019 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СВИДРУК Ірена Ігорівна

Тема: Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації.

Дата захисту: 02 липня 2019 р. об 12.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МОРОЗ Світлана Геннадіївна

Тема: Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні.

Дата захисту: 01 липня 2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОРЧИНСЬКИЙ Іван Осипович

Тема: Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки.

Дата захисту: 01 липня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КАЛЬНИЦЬКА Марина Анатоліївна

Тема: Стратегія та механізми системної модернізації соціальної сфери економіки України.

Дата захисту: 11 червня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МЕЛЬНИК Юрій Миколайович

Тема: Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: теорія і методологія.

Дата захисту: 10 червня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ІЛЬЧИШИН Степан Михайлович

Тема: Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні.

Дата захисту: 21 травня 2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МЕЛЬНИК Ірина Миколаївна

Тема: Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу.

Дата захисту: 21 травня 2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЯРОВА Юлія Михайлівна

Тема: Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях.

Дата захисту: 02.04.2019 р. об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БІЛЕЦЬКА Ірина Мирославівна

Тема: Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах.

Дата захисту: 02.04.2019 р. об 10.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОЛЕКСИН Соломія Мирославівна

Тема: Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі.

Дата захисту: 20.11.2018 р. об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АВГУСТИН Руслан Ростиславович

Тема: Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України.

Дата захисту: 20.11.2018 р. об 10 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРИЩУК Діана Валеріївна

Тема: Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 24.10.2018 р  об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БУБЛИК Ліля Ярославівна

Тема: Організаційно-економічний механізм державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України.

Дата захисту: 24.10.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ДУМИЧ Наталія Богданівна

Тема: Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки України.

Дата захисту: 23.10.2018 р. об 15 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТУРЯНСЬКИЙ Юрій Іванович

Тема: Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання.

Дата захисту: 23.10.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУЧЕР Роман-Даниїл Аскольдович

Тема: Державне регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України.

Дата захисту: 05.07.2018 р  об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПАВЛОВА Марина Борисівна

Тема: Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі.

Дата захисту: 05.07.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЖИХАРЦЕВА Олена Олександрівна

Тема: Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем.

Дата захисту: 04.07.2018 р. об 14 00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РІЗНИК Дмитро Васильович

Тема: Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу.

Дата захисту: 04.07.2018 р. об 11 00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РУБІШ Іван Іванович

Тема: Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках.

Дата захисту: 04.05.2018 р  об 15.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПІДЛИПНА Радміла Петрівна

Тема: Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України.

Дата захисту: 04.05.2018 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

БАБЕНКО Олена Миколаївна

Тема: Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства.

Дата захисту: 03.05.2018 р  об 14.00 год.

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРИГОР’ЄВ Геннадій Степанович

Тема: Державне регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія.

Дата захисту: 03.05.2018 р. об 11.00 год.

Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ІЛЬЧЕНКО Діана Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу.

Дата захисту: 19.12.2017 р. об 11.00 год.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СТЕФАНИШИН Оксана Борисівна

Назва дисертаційної роботи: Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 19.12.2017 р. об 14.00 год.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТИТАРЕНКО Ірина Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації

Дата захисту: 06 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МІШУК Ігор Пилипович

Назва дисертаційної роботи: Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі

Дата захисту: 06 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЧЕРКАСОВА Світлана Василівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні

Дата захисту: 04 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МИРОНОВА Мар’яна Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Оцінювання інтегральної ефективності функціонування виробничих систем

Дата захисту: 04 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ТРОХИМЕЦЬ Олена Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів та послуг в Україні

Дата захисту: 05 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЛИТВИН Олена Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності державної інвестиційної політики в Україні

Дата захисту: 05 квітня 2017 р.

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КЛЕПАНЧУК Ольга Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України

Дата захисту: 01/03/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУКЕЛЬ Галина Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційні основи результативності функціонування аграрного бізнесу в Україні

Дата захисту: 01/03/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

РИБЧИНСЬКА Ольга Ромуальдівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання ринку відновлюваних джерел енергії в енергозалежних країнах

Дата захисту: 28/02/2017

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КЛІПКОВА Оксана Ігорівна

Назва дисертаційної роботи: Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку підприємств

Дата захисту: 28/02/2017

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГЕРШУНЕНКО Юлія Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Експортний  потенціал сфери виробництва як фактор підвищення  рівня безпеки національної економіки

Дата захисту: 06/12/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАРКУША Олександр Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання кредитної кооперації України

Дата захисту: 06/12/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КІРЖЕЦЬКА Марія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України.

Дата захисту: 18/10/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОСАДЧУК Юлія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації.

Дата захисту: 18/10/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

БЕЗПАРТОЧНИЙ Максим Григорович

Назва дисертаційної роботи: Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 14/09/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: доктора  економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

СМЕНТИНА Наталія Валентинівна

Назва дисертаційної роботи: Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем.

Дата захисту: 13/09/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОВАЛЬЧУК Світлана Петрівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій.

Дата захисту: 21/06/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГЛУЩЕНКО Олександр Іванович

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств.

Дата захисту: 21/06/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Здобуття наукового ступеня: кандидата  економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf      
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАЙВАНОВИЧ Наталія Василівна

Назва дисертаційної роботи: Стратегія розвитку бізнес-суб’єктів в системі дистрибуції.

Дата захисту: 17/05/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ОРЛИК Ілона Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства роздрібної торгівлі.

Дата захисту: 17/05/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

АНДРІЇВ Наталія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Державна політика формування конкурентного підприємства в системі внутрішньої торгівлі України.

Дата захисту: 20/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

НАДІЄВЕЦЬ Людмила Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання фінансового посередництва у господарській системі України.

Дата захисту: 20/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРАДЮК Наталія Михайлівна

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств.

Дата захисту: 19/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ФЕДИК Ольга Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: Механізми залучення в обіг товарних ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення.

Дата захисту: 19/04/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ПЕТРИНКА Вікторія Юріївна

Назва дисертаційної роботи: Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств України на основі енергозбереження.

Дата захисту: 16/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ГРОМКО Лілія Сергіївна

Назва дисертаційної роботи: Формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу.

Дата захисту: 15/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.04 − економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

МИРОНОВ Юрій Богданович

Назва дисертаційної роботи: Cтабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування в умовах макроекономічної нестабільності.

Дата захисту: 15/03/2016

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ХИЖА Наталія Мирославівна

Назва дисертаційної роботи: Регуляторна цінова політика держави у роздрібній торгівлі.

Дата захисту: 22/12/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КУЗНЄЦОВ Едуард Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні.

Дата захисту: 22/12/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

КОВАЛЬ Людмила Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: Управління ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки.

Дата захисту: 18/11/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МІЦЕНКО Наталія Григорівна

Назва дисертаційної роботи: Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації.

Дата захисту: 17/11/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГУРАЛЬ Наталія Романівна

Назва дисертаційної роботи: Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств.

Дата захисту: 20/10/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ЦАП Михайло Васильович

Назва дисертаційної роботи: Організаційно-економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні.

Дата захисту: 20/10/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

ГАНСЬКИЙ Володимир Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Механізм функціонування національного ринку туристичних  послуг (на прикладі республіки Білорусь).

Дата захисту: 16/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ПАВЛЕНЧИК Наталія Федорівна

Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методологічні основи функціонування ринку сільськогосподарської продукції.

Дата захисту: 15/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: доктора економічних наук.

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf .pdf
 • Дисертація у форматі .pdf

МАНДРИК Оксана Ярославівна

Назва дисертаційної роботи: Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням роздрібних торговельних підприємств.

Дата захисту: 16/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf

ДМИТРЕНКО Інна Андріївна

Назва дисертаційної роботи: Структурні трансформації роздрібної торгівлі України.

Дата захисту: 15/09/2015

Назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

 • Автореферат дисертації у форматі .pdf
 • Відгуки офіційних опонентів у форматі .pdf .pdf 
 • Дисертація у форматі .pdf