Д 35.840.01 - 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”, 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”

Cпеціалізована вчена рада Д 35.840.01

З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”
 • 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” 

Голова ради:

Мізюк Богдан Михайлович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет

Заступник голови ради:

Семак Богдан Богданович,
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Львівський торговельно-економічний університет

Вчений секретар:

Барна Марта Юріївна,
доктор економічних наук, професор, перший проректор, Львівський торговельно-економічний університет

Члени ради:

 • Вовчак Ольга Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Університет банківської справи;
 • Дайновський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, НУ “Чернінівська політехніка”;
 • Масленніков Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Мельник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Мних Ольга Богданівна, доктор економічних наук, професор,  професор кафедри, НУ “Львівська політехніка”;
 • Рущишин Надія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
 • Свидрук Ірена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Трут Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Черкасова Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Шевчик Богдан Михайлович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Львівський торговельно-економічний університет;
 • Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 13 листопада 2019 р.

13 листопада 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Мойсеєнка Ігоря Валентиновича на тему: “Управління соціальною відповідальністю підприємництва в умовах трансформаційної економіки України” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, професор кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України) – Куцик Валентина Ісідорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 13 листопада 2019 р.

13 листопада 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету  Шевчика Богдана Михайловича на тему: “Соціокультурні чинники розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-методологічні основи” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет) – Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 12 листопада 2019 р.

12 листопада 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства Львівського національного університету ім. І. Франка Теслі Алли Ігорівни на тему: “Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку інтелектуального капіталу за умов трансформації в економіці України” (науковий керівник:  д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії (Львівський національний університет ім. І. Франка Міністерства освіти і науки України) – Кульчицький Богдан Володимирович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 12 листопада 2019 р.

12 листопада 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету  Рейкіна Віталія Самсоновича на тему: “Детінізація національної економіки в умовах невизначеності” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України) – Макара Оксана Василівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 08 жовтня 2019 р.

08 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету Трут Ольги Олексіївни на тему: “Управління результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій (Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України) – Петрович Йосип Михайлович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 02 липня 2019 р.

02 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету Свидрук Ірени Ігорівни на тему: “Концептуально-методологічні засади становлення креативного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський  торговельно-економічний університет) – Мізюк Богдан Михайлович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 01 липня 2019 р.

01 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ “Укоопспілки” Полтавського університету економіки і торгівлі Мороз Світлани Геннадіївни  на тему: “Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні” (науковий керівник:  д.е.н., професор, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський  торговельно-економічний університет) – Барна Марта Юріївна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 01 липня 2019 р.

01 липня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Корчинського Івана Осиповича на тему: “Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування (Львівський національний аграрний університет) – Костирко Ігор Григорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 11 червня 2019 р.

11 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ Ужгородського національного університету Кальницької Марини Анатоліївни на тему: “Стратегія та механізм системної модернізації соціальної сфери економіки України” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва (Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”) – Мікловда Василь Петрович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 10 червня 2019 р.

10 чераня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Мельник Юрія Миколайовича на тему: “Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: теорія і методологія” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, заступник директора (Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”) – Сафонов Юрій Миколайович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 21 травня 2019 р.

21 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Ільчишина Степана Михайловича  на тему: “Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні” (науковий керівник:  к.е.н., доц., доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, (Львівський національний університет ім. І. Франка Міністерства освіти і науки України) – Михайлишин Ростислав Васильович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 21 травня 2019 р.

21 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету Мельник Ірини Миколаївни на тему: “Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський  торговельно-економічний університет) – Барна Марта Юріївна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 02 квітня 2019 р.

02 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Ярової Юлії Михайлівни  на тему: “Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях” (науковий керівник:  д.е.н., ректор (Вінницький кооперативний інститут Центральної спілки споживчих товариств України) – Драбовський Анатолій Григорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 02 квітня 2019 р.

02 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету Білецької Ірини Мирославівни на тему: “Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах” (науковий консультатнт:  д.е.н., доцент, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський  торговельно-економічний університет) – Барна Марта Юріївна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 20 листопада 2018 р.

20 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету Олексин Соломії Мирославівни на тему: “Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі” (науковий керівник:  д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики (Львівський торговельно-економічний університет) – Міщук Ігор Пилипович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 20 листопада 2018 р.

20 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретично та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Августина Руслана Ростиславовича на тему: “Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет) – Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 24 жовтня 2018 р.

24 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету Грищук Діани Валеріївни на тему: “Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі” (науковий керівник:  д.е.н., професор, д.е.н., професор, заступник директора (“Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові”) – Васильців Тарас Григорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 24 жовтня 2018 р.

24 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету Бублик Лілі Ярославівни на тему: “Організаційно-економічний механізм державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет) – Мицак Ольга Василівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 23 жовтня 2018 р.

23 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Думич Наталії Богданівни на тему: “Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки України”  (науковий керівник:  д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет) – Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 23 жовтня 2018 р.

23 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретично та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Турянського Юрія Івановича на тему: “Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет) – Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 05 липня 2018 р.

05 липня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача відділу безпеки реального сектору економіки Національного інституту стратегічних досліджень Кучера Романа-Даниїла Аскольдовича на тему: “Державне регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України”  (науковий керівник:  к.е.н., с.н.с., директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові – Волошин Володимир Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 05 липня 2018 р.

05 липня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету Павлової Марини Борисівни  на тему: “Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі”  (науковий керівник:  д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України) – Апопій Віктор Володимирович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 липня 2018 р.

04 липня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Жихарцевої Олени Олександрівни на тему: “Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем”  (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України) – Куцик Валентина Ісідорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 липня 2018 р.

04 липня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Різника Дмитра Васильовича на тему: “Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-курортного комплексу”  (науковий керівник:  д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України) – Міценко Наталя Григорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 травня 2018 р.

04 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі Бабенко Олени Миколаївни на тему: “Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства”  (науковий керівник:  д.е.н., доцент, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський торговельно-економічний університет) – Барна Марта Юріївна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 травня 2018 р.

04 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретично та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Григор’єва Геннадія Степановича на тему: “Державне регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і методологія”  (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерства освіти і науки України) – Сафонов Юрій Миколайович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 03 травня 2018 р.

03 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету Рубіша Івана Івановича на тему: “Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках”  (науковий керівник:  д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський торговельно-економічний університет) – Шевчук Віктор Олексійович

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 03 травня 2018 р.

03 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри теоретично та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Підлипної Радміли Петрівни на тему: “Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України”  (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завдувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівського торговельно-економічного університету) – Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 19 грудня 2017 р.

19 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економічної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Стефанишин Оксани Борисівни на тему: “Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі”  (науковий керівник:  д.е.н., доцент, перший проректор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський торговельно-економічний університет) – Барна Марта Юріївна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 19 грудня 2017 р.

19 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Ільченко Діани Анатоліївни на тему: “Державне регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу”  (науковий керівник:  к.е.н., доцент, завідувач кафедри  бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України) – Кусик Наталія Львівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 06 квітня 2017 р.

06 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки “Полтавського університету економіки і торгівлі” Титаренко Ірини Володимирівни на тему: “Управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації”  (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки “Полтавського університету економіки і торгівлі” – Лугівська Ольга Петрівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 06 квітня 2017 р.

06 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівського торговельно-економічного університету Міщука Ігоря Пилиповича на тему: “Формування і функціонування систем логістики підприємств торгівлі” (науковий консультатнт:  д.е.н., професор, завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівського торговельно-економічного університету – Апопій Віктор Володимирович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 05 квітня 2017 р.

05 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету ЛИТВИН Олени Володимирівни на тему: “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності державної інвестиційної політики в Україні” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України) – Черкасова Світлана Василівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 05 квітня 2017 р.

05 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки Класичного приватного університету ТРОХИМЕЦЬ Олени Іванівни на тему: “Державне регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів та послуг в Україні” (науковий консультатнт:  д.е.н. професор, перший проректор Класичного приватного університету – Покатаєва Ольга Вікторівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 квітня 2017 р.

04 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету МИРОНОВОЇ Мар’яни Ігорівни на тему: “Оцінювання інтегральної ефективності функціонування виробничих систем” (науковий керівник:  д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України)– Башнянин Григорій Іванович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 04 квітня 2017 р.

04 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету ЧЕРКАСОВОЇ Світлани Василівни на тему: “Державне регулювання розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні” (науковий консультатнт:  д.е.н. професор, заступник директора “Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові”) – Васильців Тарас Григорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 01 березня 2017 р.

01 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету КЛЕПАНЧУК Ольги Юріївни на тему: “Податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет) – Вірт Микола Ярославович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 01 березня 2017 р.

01 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівського торговельно-економічного університету КУКЕЛЬ Галини Сергіївни на тему: “Організаційні основи результативності функціонування аграрного бізнесу в Україні” (д.е.н., професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів (Вінницький національний технічний університет) – Мороз Олена Омелєнівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 28 лютого 2017 р.

28 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету РИБЧИНСЬКОЇ Ольги Ромуальдівни на тему: “Державне регулювання ринку відновлюваних джерел енергії в енергозалежних країнах” (д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Львівського торговельно-економічного університету) – Шевчук Віктор Олексійович.

Засідання спеціалізованої вченої ради університету від 28 лютого 2017 р.

28 лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету КЛІПКОВОЇ Оксани Ігорівни на тему: “Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку підприємств” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет) – Куцик Валентина Ісідорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 06 грудня 2016 р.

06 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету ГЕРШУНЕНКО Юлії Олександрівни на тему “Експортний потенціал сфери виробництва як фактор підвищення рівня безпеки національної економіки” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський торговельно-економічний університет) – Флейчук Марія Ігорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 06 грудня 2016 р.

06 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економічної теорії та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки “Полтавського університету економіки і торгівлі” ГАРКУШІ Олександра Володимировича на тему “Державне регулювання кредитної кооперації України” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії і прикладної економіки (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”) – Пантелеймоненко Андрій Олексійович.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 18 жовтня 2016 р.

 

18 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспіранта кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівського тороговельно-екогномічного університету КІРЖЕЦЬКОЇ Марії Сергіївни на тему “Організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський торговельно-економічний університет) – Флейчук Марія Ігорівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 18 жовтня 2016 р.

 

18 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспіранта кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету ОСАДЧУК Юлії Миколаївни на тему: “Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет) – Мицак Ольга Василівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 14 вересня 2016 р.

14 вересня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" БЕЗПАРТОЧНОГО Максима Григоровича на тему “Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі” (науковий консультант: д.е.н. професор, завідувач кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"– Березін Олександр Вікторович. ). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 13 вересня 2016 р.

13 вересня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету СМЕНТИНИ Наталії Валентинівни на тему “Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем” (науковий консультант: д.е.н. професор, професор кафедри загальної економічної теорії, ректор Одеського національного економічного університету – Звєряков Михайло Іванович)

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 21 червня 2016 р.

21 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспіранта науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України КОВАЛЬЧУК Світлани Петрівни на тему “Організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри економіки (Бердянський університет менеджменту і бізнесу) – Беседін Василь Федорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 21 червня 2016 р.

21 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспіранта кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” ГЛУЩЕНКА Олександра Івановича на тему: “Забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств” (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”) – Костишина Тетяна Адамівна.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 17 травня 2016 р.

 

17 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка" ГАЙВАНОВИЧ Наталії Василівни на тему “Стратегія розвитку бізнес-суб’єктів в системі дистрибуції” (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська політехніка») – Крикавський Євген Васильович.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 17 травня 2016 р.

17 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії ОРЛИК Ілони Олександрівни на тему “Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства роздрібної торгівлі” (науковий керівник: д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський торговельно-економічний університет Укоопспілки) – Васильців Тарас Григорович.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 20 квітня 2016 р.

20 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри банківської справи Львівської комерційної академії АНДРІЇВ Наталія Миколаївна на тему “Державна політика формування конкурентного підприємства в системі внутрішньої торгівлі України” (науковий керівник: професор, завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії– Апопій Віктор Володимирович).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 20 квітня 2016 р.

20 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри банківської справи Львівської комерційної академії НАДІЄВЕЦЬ Людмили Михайлівни  на тему “Державне регулювання фінансового посередництва у господарській системі України” (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи (ДВНЗ Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) – Вовчак Ольга Дмитрівна).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 19 квітня 2016 р.

19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії ГРАДЮК Наталії Михайлівни на тему “Організаційно-економічний механізм реалізації соціальної відповідальності торговельних підприємств” (науковий керівник: к.е.н., доцент, професор кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії  – Міщук Ігор Пилипович).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 19 квітня 2016 р.

19 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії ФЕДИК Ольги Володимирівни на тему “Механізми залучення в обіг товарних ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри економіки Львівської комерційної академії  – Міценко Наталя Григорівна).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 16 березня 2016 р.

16 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ПЕТРИНКИ Вікторії Юріївни на тему: “Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств України на основі енергозбереження” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки – Макара Оксана Василівна). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 15 березня 2016 р.

15 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки ГРОМКО Лілії Сергіївни на тему: “Формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу” (науковий керівник: д.е.н., професор, професор. кафедри економіки та безпеки підприємства, декан інституту економіки та менеджменту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – Ліпич Любов Григорівна). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 15 березня 2016 р.

15 березня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії МИРОНОВА Юрія Богдановича на тему: “Стабілізація національної економіки на основі банківського рейтингування в умовах макроекономічної нестабільності” (науковий керіваник: д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії – Башнянин Григорій Іванович). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 22 грудня 2015 р.

22 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економіки та управління Одеського національного університету імені І. І. Мечникова КУЗНЄЦОВА Едуарда Анатолійовича на тему “Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні” (науковий консультант: д.е.н. професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» – Сафонов Юрій Миколайович).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 22 грудня 2015 р.

22 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії ХИЖОЇ Наталії Мирославівни тему “Регуляторна цінова політика держави у роздрібній торгівлі” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії – Куцик Валентина Ісідорівна).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 18 листопада 2015 р.

18 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії КОВАЛЬ Людмили Миколаївни на тему: “Управління ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки” (науковий консультант: професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії – Башнянин Григорій Іванович).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 17 листопада 2015 р.

17 листопада 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії МІЦЕНКО Наталії Григорівни на тему: “Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації” (науковий консультант: д.е.н., професор, завідувач кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії – Апопій Віктор Володимирович).

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 20 жовтня 2015 р.

20 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії ГУРАЛЬ Наталії Романівни на тему “Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств” (науковий керівник: д.е.н., доцент Гринкевич Світлана Степанівна, завідувач кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 20 жовтня 2015 р.

20 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії ЦАПА Михайла Васильовича на тему “Організаційно-економічний механізм державної структурної політики імпортозаміщення в Україні” (науковий керівник: д.е.н., доцент Васильців Тарас Григорович, завідувач кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 16 вересня 2015 р.

16 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії МАНДРИК Оксани Ярославівни на тему “Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням роздрібних торговельних підприємств” (науковий керівник: к.е.н., професор Васильців Тарас Григорович, завідувач завідувач кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 16 вересня 2015 р.

16 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії ГАНСЬКОГО Володимира Олександровича на тему “Механізм функціонування національного ринку туристичних послуг (на прикладі республіки Білорусь)” (науковий керівник: д.е.н., професор Флейчук Марія Ігорівна професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 15 вересня 2015 р.

15 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії ДМИТРЕНКО Інни Андріївни на тему “Структурні трансформації роздрібної торгівлі України” (науковий керівник: д.е.н., професор Апопій Віктор Володимирович, завідувач завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівської комерційної академії). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 15 вересня 2015 р.

15 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук здобувача кафедри фінансів та кредиту ПВНЗ “Львівського університету бізнесу та права” ПАВЛЕНЧИК Наталії Федорівни на тему “Теоретико-методологічні основи функціонування  ринку сільськогосподарської продукції” (науковий консультант: д.е.н., професор, академік Української академії наук, заслужений працівник освіти України Янковська Лариса Анатоліївна ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, ректор). 

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 01 липня 2015 р.

1 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії Манзюка Олександра Олександровича на тему “Механізми мінімізації негативного  пливу офшорних юрисдикцій на розвиток національної економіки” (науковий керівник: професор кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії, д.е.н., професор Флейчук Марія Ігорівна).

У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні аспекти визначення поняття “офшорної юрисдикції”. Досліджено динаміку використання ОЮ суб’єктами господарювання в Україні, механізми здійснення тіньових операцій та легалізації злочинних коштів і вплив офшорної діяльності на соціально-економічний розвиток країни. Розроблено систему механізмів і заходи мінімізації негативного тіньових офшорних операцій на соціально-економічний розвиток України.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 01 липня 2015 р.

1 липня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії Іванюк Уляни Володимирівни на тему “Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України” (науковий керівник: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії, д.е.н., професор Шевчук Віктор Олексійович).

У дисертаційній роботі проаналізовано умови і чинники формування конкурентного внутрішнього ринку, оцінено ефективність механізмів стимулювання зростання товарної пропозиції та нецінових інструментів конкурентоспроможності. Запропоновано пріоритетні напрями стратегічного розвитку аграрного сектору і внутрішнього ринку, посилення їх взаємодії і взаємовпливу, систему підтримки та державного регулювання аграрного виробництва.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 30 червня 2015 р.

30 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  здобувача кафедри менеджменту Львівської комерційної академії СКРИПКО ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ на тему “Інвестиційно-інноваційна активність малого і середнього підприємництва в системі економічного розвитку і безпеки” (науковий консультант: завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії, д.е.н., професор Мізюк Богдан Михайлович).

У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методологічні та прикладні засади інвестиційно-інноваційної активності МСП в системі національного господарства та економічної безпеки з обґрунтуванням стратегічних перспектив і визначенням практичних інструментів їх ефективного забезпечення з урахуванням вітчизняних особливостей та світового досвіду.
Розроблено і науково обґрунтовано концептуальну центро-периферійну модель механізму інвестиційної активності МСП. Запропоновано систему індикаторів синергетичного показника для оцінювання рівня інвестиційної активності МСП, ситуативність якої обумовлюється як різноманітністю форм і напрямів, так і стохастичністю реакції на інвестування.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 24 червня 2015 р.

24 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри інформаційних технологій в менеджментів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького МОН України Кіндрат Олени Василівни на тему “Державне регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарських систем” (науковий керівник:  завідувач кафедри менеджменту Львівської комерційної академії, д.е.н., професор Єлейко Василь Іванович).

У дисертації досліджені теоретико-методичні й прикладі засади державного регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарюючих систем на прикладі деревообробної і целюлозно-паперової галузі промисловості України. Обґрунтовані елементи та особливості економічного інструментарію управління стійкістю господарюючих систем. Визначені інструменти й засоби державного регулювання та системного управління стійким розвитком господарських систем у трансформаційній економіці.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 23 червня 2015 р.

23 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Михайлова Олександра Олександровича на тему “Формування системи управління кадровим потенціалом торговельного підприємства” (науковий керівник:  завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, д.е.н., професор Маркіна Ірина Анатоліївна).

У дисертації розглянуто теоретичні аспекти процесу формування системи управління кадровим потенціалом підприємства. Здійснено аналіз системи управління кадровим потенціалом на торговельних підприємствах. Обґрунтовано формування і реалізацію алгоритму реінжинірингу системи управління кадровим потенціалом на торговельних підприємствах в залежності від етапів  життєвого циклу підприємства. Запропоновано впровадження заходів щодо вдосконалення мотивації праці на торговельних підприємствах.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 23 червня 2015 р.

23 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України Паласюка Богдана Михайловича на тему“Формування логістичних систем дистрибуції на ринку препаратів фармацевтичсної промислововсті”(науковий керівник:  завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, д.е.н., професор Андрушків Богдан Миколайович ).

У дисертації встановлено специфіку логістичної діяльності фармацевтичних підприємств, здійснено ідентифікацію логістичних процесів у дистрибуцій ній діяльності та їх кількісну і вартісну оцінку. Обґрунтовано перспективні варіанти організації логістики  у ланках фармацевтичного ланцюга поставо, пов’язаних з дистрибуцією фармпрепаратів, розвинуто методичні підходи та інструменти побудови інтегрованих логістичних систем у фармації, побудована модель управління запасами в системі дистрибуції фармпідприємств, актуалізована необхідність застосування сучасних ІТ-технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 27 травня 2015 р.


27 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Гереги Галини Федорівни на тему “Економічна ефективність функціонування торговельних комплексів” (науковий керівник: ректор академії , професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії,  професор П. О. Куцик).

У дисертації досліджено   та   поглиблено   теоретичні   засади   понятійного   апарату економічної     ефективності     функціонування     вітчизняних     торговельних комплексів.  Запропоновано  параметри  і  ключові  критерії  для  управління  їх економічною  ефективністю.  Сформульовано  систему  ключових  одиничних індикаторів економічної ефективності, на основі  яких обґрунтовано методичні засади  виміру  фінансової  й  операційної    складових  ефективності.  Доведено доцільність    використання    у    системі    вимірів    економічної    ефективності індикатора    зміни    фінансового    стану.    Обґрунтовано    методичні    засади стандартизації  й  агрегування  одиничних  і  групових  показників  економічної ефективності,  що  дозволяють  формувати  об’єктивний  інтегральний  показник економічної  ефективності,  на  основі  якого  ґрунтується  пропонована  система управління, функціональна орієнтованість управлінського інструментарію.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 26 травня 2015 року


26 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри маркетингу Львівської комерційної академії Галини Олександрівни Семів на тему “Формування конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів ” (науковий керівник: доцент кафедри міжнародних економічних відносини Львівської комерційної академії, доцент Т.П. Яхно).

У дисертації обґрунтовано теоретико-методичні підходи та розроблено прикладні рекомендації щодо вирішення актуального науково-практичного завдання – збалансування розвитку конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів (бензину та дизельного палива). Обгрунтовано соціально-орієнтовану модель розвитку середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів, запропоновано використання кооперативних механізмів розвитку ринку бензину та дизельного пального.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії від 26 травня 2015 року


26 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри маркетингу Львівської комерційної академії Олександри Миронівни Антонів на тему “Організаційно-економічний розвиток суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу” (науковий керівник: декан факультету міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії, доцент І.В. Бойчук).

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо обґрунтування теоретичних засад і практичних рекомендацій організаційно-економічного розвитку суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу. Розроблено методику комплексного оцінювання суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності й визначено пріоритети їх організаційно-економічного розвитку. Обґрунтовано доцільність розвитку партнерського маркетингу серед суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності. Виявлено резерви та подано рекомендації стосовно підвищення ефективності функціонування суб’єктів виставково-ярмаркової діяльності на засадах маркетингу.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

28 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Білецької Наталії Вікторівни на тему “Організаційно-економічні засади державного регулювання аграрної сфери економіки” (науковий керівник:  перший проректор, доцент кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії,  доцент М. Ю. Барна).

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо розробки і вдосконалення науково-методичних основ формування сучасної аграрної політики держави. Сформовані наукові засади, принципи та методи аграрної політики держави. Обґрунтовані стратегічні пріоритети державного регулювання розвитку аграрного сектору. Визначені шляхи вдосконалення механізмів та засобів державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки. Розроблені методичні рекомендації з прогнозування та оцінювання розвитку виробництва і реалізації аграрної продукції.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

28 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії Василихи Наталії Василівни на тему “Організаційно-економічні засади функціонування та розвитку ринку туристичних послуг” (науковий керівник:  к.е.н., доцент, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії І. М. Мельник).

У дисертації розглянуто сукупність питань наукового обґрунтування теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічних засад функціонування та розвитку ринку туристичних послуг. Узагальнено наукові положення туризму та уточнено понятійний апарат ринку туристичних послуг, визначено його роль в економіці країни. Розроблено концепцію стратегії розвитку ринку туристичних послуг Карпатського економічного району.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

4 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Cирветник-Царій Валентини Вікторівни на тему “Управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі в Україні” (науковий керівник:  перший проректор, доцент кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії,  доцент М. Ю. Барна).

У роботі обґрунтовано теоретико-методичні положення, удосконалено науково-методичне забезпечення та запропоновано практичні рекомендації щодо управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі. 

Обґрунтовано та апробовано методику діагностики ефективності управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі на основі поєднання діагностики ефективності використання економічного потенціалу та ефективності управлінського процесу щодо економічного потенціалу. Запропоновано інтегральне вимірювання ефективності управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі

Запропоновано стратегічні та тактичні напрями підвищення ефективності управління економічним потенціалом кооперативної роздрібної торгівлі.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

4 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії Савчин Ольги Ярославівни на тему “Управління розвитком національних ринків ресурсного забезпечення аграрного сектору України” (науковий керівник:  завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії, професор Г.І. Башнянин).

Дисертаційну роботу присвячено проблемам державного управління ринками ресурсного забезпечення аграрного сектору України.

У роботі проаналізовано структурні зміни у формах власності на землю, висвітлено умови формування земельних орендних та іпотечних відносин, досліджується вплив змін у земельних відносинах на ефективність землекористування. Визначено тенденції розвитку ринку капіталу в Україні, проводиться аналіз передумов та чинників його становлення.

Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності організаційно-економічного та правового механізму ринку земель, розглядаються основні напрями удосконалення механізму функціонування ринку капіталу.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

3 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії Добуш Зоряни Олексіївни на тему “Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні” (науковий керівник:  завідувач кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії, професор Т. Г. Васильців).

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів державного регулювання розвитку роздрібної торгівлі. Розкрито теоретико-методичні основи механізмів, форм і методів державного регулювання роздрібної торгівлі. Розроблено методологію оцінювання ефективності системи державного регулювання роздрібної торгівлі. Визначено стратегічні пріоритети розвитку та напрями покращення інституційно-правового та інституційно-організаційного базису регулювання розвитку роздрібної торгівлі. Вдосконалено положення економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

3 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри менеджменту Львівської комерційної академії Гонського Михайла Дмитровича  на тему “Організаційно-економічний механізм управління комерційною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі” (науковий керівник:  завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії, професор Б. М. Мізюк).

У роботі розкрито теоретичну сутність та розроблено методичні підходи і практичні рекомендації з удосконалення організаційно-економічного механізму управління комерційною діяльністю роздрібних підприємств мережевого типу.

Розроблено методичні підходи до модернізації організаційної структури при формуванні структури комерційного підрозділу торговельного підприємства на основі процесно-орієнтованого моделювання. Запропоновано методику удосконалення мотиваційного механізму, що стимулюватиме персонал до підвищення ефективності управління комерційною діяльністю.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

23 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри менеджменту Львівського національного  університету імені Івана Франка Грициняка Олега Ігоровича на тему “Державне регулювання соціально-економічного розвитку в контексті відтворення робочої сили”  (науковий керівник:  професор кафедри менеджменту Львівського національного  університету імені Івана Франка, доцент Кундицький О.О.).

Дисертація присвячена розробці науково-методологічних основ державного регулювання відтворення робочої сили в Україні.

Визначено теоретико-методологічні основи державного регулювання відтворення робочої сили, запропоновано інструментарій його здійснення та проаналізовано особливості професійно-кваліфікаційного складу робочої сили в перехідній господарській системі України. Враховуючи ринкову трансформацію вітчизняної економіки, проведено аналіз джерел і напрямів видатків на відтворення робочої сили.

Запропоновано напрями підвищення ефективності державного регулювання відтворення робочої сили. Проаналізовано світовий досвід державного регулювання відтворення робочої сили і можливості його застосування в Україні.

Засідання спеціалізованої вченої ради академії

23 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри комерційної діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії Креденця Олександра Васильовича на тему “Засади формування електронної роздрібної торгівлі в Україні” (науковий керівник: завідувач кафедри комерційної  діяльності і підприємництва Львівської комерційної академії, професор  Апопій Віктор Володимирович)

У дисертації досліджуються сучасний зміст, соціально-економічні функції електронної торгівлі, види систем електронної торгівлі та особливості роздрібного сектору (В2С), розкриваються засади та  соціально-економічна база формування і розвитку електронної торгівлі. 

Проаналізовано засади, форми і методи організації електронної роздрібної торгівлі, сучасну асортиментну політику в системі В2С, умови і принципи її реалізації, досліджені структурні моделі в інтерактивній торгівлі та організаційно-економічне забезпечення їх діяльності. 

Розроблено організаційно-економічні та інвестиційно-інноваційні засади формування ефективної системи торгівлі, запропоновано критерії та ключові показники ефективності електронної роздрібної торгівлі.

Засідання спеціалізованої вченої ради

25 листопада 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України О. М. Бачинської на тему “Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг” науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільський національний економічний університет Гринчуцький В. І.).

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання – поглиблення теоретико-методичних засад та розробки прикладних рекомендацій щодо оптимізації процесу управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг із врахуванням взаємозв’язків та взаємовпливів між якістю освітніх послуг і рівнем конкурентоспроможності ВНЗ.

Засідання спеціалізованої вченої ради

25 листопада 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії М. І. Олексюк на тему “Формування системи управління ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією” (науковий керівник: д.е.н., професор кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії О.І. Іляш).

Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуального науково-практичного завдання, яке полягає у розвитку теоретико-методичних положень та розробленні науково-практичних рекомендацій щодо формування системи управління ризиками підприємств торгівлі фармацевтичною продукцією.

Засідання спеціалізованої вченої ради

14 жовтня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача банківської справи Львівської комерційної академії І.А. Канцір на тему “Державне  регулювання фінансової складової національної економіки” (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Університету банквської справи Національного банку України Вовчак О.Д.).

У дисертаційній роботі досліджуються теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання фінансової складової національної економіки. Визначено методологічні підходи до формування та державного регулювання фінансових систем, узагальнено дефініцію, розроблено модель державного регулювання фінансової складової національної економіки.  Обґрунтовано ключові детермінанти ефективності державного регулювання.

Засідання спеціалізованої вченої ради

14 жовтня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії А.Я. Семенюка на тему “Управління ресурсами торговельного підприємства: проектний підхід” (науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Л.В. Ноздріна).

У дисертації розглянуто сукупність питань наукового обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів управління ресурсами торговельного підприємства на засадах проектного підходу. Вдосконалено теоретичні та методичні положення проектного управління в господарських системах. Обґрунтовано необхідність та напрями інформатизації підприємства торгівлі та проектного підходу до управління його ресурсами.

Засідання спеціалізованої вченої ради

16 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри аудиту Львівської комерційної академії  Л. О. Гелей На тему “Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі” (науковий керівник: завідувач кафедри  аудиту Львівської комерційної академії, професор К. І. Редченко).
У дисертаційній роботі досліджуються теоретичні та прикладні аспекти управління бізнес-процесами торговельних підприємств. Визначено особливості розвитку бізнес-процесів у торгівлі. Систематизовано існуючі підходи до оцінювання ефективності бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі.

Засідання спеціалізованої вченої ради

16 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 відбувся захист дисертації здобувача кафедри економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі Української академії друкарства О. О. Хамули на тему “Організаційно-економічний механізм управління системою реалізації книжкової продукції в підприємствах електронної торгівлі” (науковий керівник: завідувач кафедри  кафедри економіки підприємства  Львівської комерційної академії, професор Н. Г. Міценко).
У дисертації досліджуються сучасний стан та проблеми розвитку системи реалізації книжкової продукції в Україні; аналізується сутність і структура системи реалізації книжкової продукції,обґрунтовується необхідність управління нею в межах кожного залученого суб’єкта господарювання.

Відбулось І засідання спеціалізованої вченої ради Д.35.840.01

5 травня 2014 року в академії відбулось І засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”, яку затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року строком на три роки.

Відкрив засідання в.о. ректора академії, професор П.О. Куцик, який привітав членів ради з початком роботи та закликав продовжувати славні традиції попередніх рад, що функціонували у виші впродовж багатьох років.

Членами ради затверджено план організації роботи спеціалізованої ради, відповідно до вимог Міністрества освіти і науки України, оновлено порядок і форми документів, які подаються здобувачем наукового ступеня відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів кандидата або доктора наук, а також затверджено порядок проведення процедури захисту дисертацій.

Відповідно, на засіданні ради прийнято для попереднього розгляду експертними комісіями 6 дисертаційних робіт, 4 з яких – за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності та 2 – за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року  продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 35.840.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” строком на три роки.