Робота разових спеціалізованих вчених рад з проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії

Захист дисертації ГОРБАНЕВИЧА Віталія Леонідовича

Спеціалізована вчена рада створена на підставі рішення Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету від 23 листопада 2023 року (наказ про введення в дію ували Вченої ради від 23.11.2023 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГОРБАНЕВИЧА Віталія Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні і поведінкові науки за спеціальністю 051 «Економіка»

Дисертація на тему «Регулювання ринку цінних паперів як засіб активізації інвестиційного розвитку економіки України»

Голова ради:
доктор економічних наук, професор ЧЕРКАСОВА Світлана Василівна, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету

Рецензенти:
- доктор  економічних наук, професор РУЩИШИН Надія Михайлівна, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету;
- кандидат економічних наук, доцент МЕДИНСЬКА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету.

Опоненти:
- доктор економічних наук, професор ПШИК Богдан Іванович, професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка
- доктор економічних наук, доцент МАКАРЕНКО Інна Олександрівна, професор кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського державного університету

Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор КОПИЛЮК Оксана Іванівна, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету

Дата захисту: Захист відбудеться: м. Львів, вул. Туган Барановського, 10, в 213 аудиторії ЛТЕУ 17 січня 2024 р. о 12-00 год.

Трансляція захисту дисертаціїза посиланням

ДФ 35.840.006

Разова рада ДФ 35.840.006  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліщука Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведнікові науки за спеціальністю 051 – Економіка

Голова ради: д.е.н., проф. Свидрук Ірена Ігорівна

Спеціальність:
051 Економіка

Автор дисертації:
Поліщук Володимир Володимирович
Назва дисертаційної роботи:
“Державне регулювання міграційних процесів у контексті соціально-економічного розвитку України”
Дата захисту:
Захист відбудеться 24 грудня 2021 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.006  Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314

Приєднані файли:

ДФ 35.840.005

Разова рада ДФ 35.840.005  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Злидник Марти Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведнікові науки за спеціальністю 051 – Економіка

Голова ради: д.е.н., проф. Міщук Ігор Пилипович

Спеціальність:
051 Економіка

Автор дисертації:

Злидник Марти Ігорівни
Назва дисертаційної роботи:
Забезпечення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України
Дата захисту:
Захист відбудеться 23 грудня 2021 р. о 12.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.005  Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314

Приєднані файли:

ДФ 35.840.004

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Василечко Наталії Володимирівни

Тема: “Зміцнення фінансової безпеки держави шляхом протидії офшоризації податків”.

Спеціальність 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 24 вересня 2021 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.004 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314

ДФ 35.840.003

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бурдик Олени Юріївни

Тема “Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства”.

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”.

Захист відбудеться 25 червня 2021 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.003 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314

ДФ 35.840.002

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни

Тема “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”.

Спеціальність 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 31 березня 2021 р. о 1100 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.002 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212

У  зв’язку  із  запровадженням  на  Львівщині  “червоного”  рівня епідеміологічної  небезпеки  засідання  спеціалізованої  вченої  ради ДФ 35.840.002 Львівського торговельно-економічного університету з проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Штець Тетяни Федорівни на тему “Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України”, спеціальність 051 “Економіка” переноситься і відбудеться 23 квітня 2021 р. об 11.00 год за адресою: 79005, м. Львів, вул. М.Туган-Барановського, 10, ауд. 212

ДФ 35.840.001

Прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Журибіди Наталії Романівни

Тема: “Формування системи економічної безпеки банків України”.

Спеціальність: 051 “Економіка”.

Захист відбудеться 27 листопада 2020 р. о 11.00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 35.840.001 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 212