ОПП Товарознавство та експертиза в митній справі другого (магістерського) рівня вищої освіти