Працевлаштування

Основні напрями роботи Університету з питань співпраці з роботодавцями та сприяння працевлаштування студентів та випускників

1.    Співпраця з  потенційними  роботодавцями  і  забезпечення оперативного заповнення вакансій.
2.    Налагодження ділових стосунків Університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення,  підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями)  тощо   з   питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.
3.    Запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами,  установами  та  організаціями  (роботодавцями)  і Університетом для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки.
4.    Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці,   надання   відповідних   пропозицій   керівництву   Університету.
5.    Створення бази даних про  студентів і випускників щодо працевлаштування,  накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.
6.    Надання інформації  студентам  та  випускникам  про  вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).
7.    Організація роз'яснювальної  роботи  серед  студентів  та випускників  щодо  нормативно-правових  актів  з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;   надання консультацій   студентам   і   випускникам  з  питань оформлення власного резюме та  розміщення  його  на  сайті  Університету.
8.    Організація   зустрічей  роботодавців  зі  студентами  та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних  підприємствах,  в  установах та організаціях,  заходів щодо  сприяння  працевлаштуванню  студентів  та  випускників  (дні кар'єри,  круглі столи,  семінари - практикуми,  науково-практичні конференції,  ярмарки вакансій,  конкурси на  заміщення  вакантних посад  за замовленням роботодавця,  проведення зустрічей з кращими випускниками Університету тощо);
9.    Здійснення моніторингу  працевлаштування  випускників  та  відстеження їх кар'єрного зростання;
10.    Планування і координація роботи інститутів, факультетів, випускових  кафедр  щодо  організації  зайнятості  студентів,  які бажають працювати у вільний від навчання час.
11.    Інформування інститутів,  деканатів та випускових кафедр про  наявні  вільні  вакансії  для подальшого працевлаштування випускників;
12.    Надання   консультацій   випускникам   щодо  можливостей перепідготовки та підвищення  кваліфікації  з  метою  прискорення подальшого працевлаштування.
13.    Налагодження  тісної  співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.

Дні кар'єри та зустрічі з працедавцями

Доброю традицією Львівського торговельно-економічного університету  стало щорічно проводити День Кар'єри, у рамках якого випускники та студенти-старшокурсники мають можливість  поспілкуватися з роботодавцями, взяти участь у конкурсах на отримання роботи чи пройти співбесіду.

Працедавці мають нагоду презентувати свою організацію та запропонувати вакансії нашим студентам різних освітньо-професійних програм та спеціальностей, а також розкрити перед нашими випускниками перспективи професійного становлення та спрямувати їх на отримання знань, умінь і навичок, необхідних для успішної кар’єри.

Наші партнери

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен