Практика

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Невід’ємною і важливою складовою частиною всієї системи підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті, яка формує на виході компетентного фахівця є практична підготовка здобувачів вищої освіти.

Організація та проведення практики здобувачів вищої освіти ЛТЕУ здійснюється на основі:

  • Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року;
  • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки: Постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання від 23 квітня 1998 р.;
  • Положення про організацію освітнього процесу у Львівському торговельно-економічному університеті;
  • Положення про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету;
  • Навчальних планів освітньо-професійних програм;
  • Програм практики відповідних освітньо-професійних програм.

Практика проводиться з метою поглиблення практичних навичок здобувачів вищої освіти, опрацювання ними прийомів і методів виконання організаційних, розпорядчих і аналітичних функцій (робіт) у структурних підрозділах, посади яких заміщаються фахівцями даної освітньо-професійної програми.

Всі види практик забезпечені відповідними нормативними та методичними матеріалами. Вони розроблені за концепцією, яка відбиває реалії розвитку освіти і її орієнтування на соціально-особистісні і професійні компетентності, вимоги роботодавців до випускників, насамперед підвищені у практичній підготовці. Йдеться про конкретні функції, види робіт (аналітичні, експертні оцінки, управлінські рішення, прогнози, прожекти макро- і мікрорівня, регіонального, національного масштабу), які належать виконувати здобувачу за місцем праці.

Для університету успішна практична підготовка здобувачів вищої освіти, їх професійна адаптація під час проведення виробничої практики є запорукою високої конкуронтоздатності випускників на ринку праці і як наслідок затребуваність відповідних освітніх послуг.

Документи з організації практики

Підприємства-бази практики

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен