Загально університетський каталог вибіркових дисциплін для ОПП Магістрів

1 Курс

 • SMM
 • Біржова діяльність
 • Бюджетний менеджмент
 • Віктимологія
 • Глобальна економіка
 • Глобальні мережі в бізнесі
 • Господарські договори: теорія та практика
 • Ділова іноземна мова
 • Економіка і організація об'єднань підприємств
 • Економічна дипломатія
 • Експертиза готельно-ресторанних послуг
 • Захист прав особи у кримінальному судочинстві
 • Захист прав суб'єктів господарювання
 • Зовнішньоекономічна стратегія підприємств прикордонного регіону
 • Іміджелогія
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційна техніка для побуту
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інноваційні ресторанні технології
 • Інноваційні харчові інгрідієнти у технології харчової продукції
 • Інтелектуальна власність
 • Інтернет в маркетингу
 • Контролінг
 • Копірайтинг і дизайн у рекламі та PR
 • Креативний менеджмент
 • Кримінальні правопорушення проти власності
 • Маркетинговий менеджмент
 • Медичне право
 • Менеджмент безпеки підприємств
 • Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності
 • Методологія наукових досліджень
 • Митне регулювання ЗЕД
 • Міжнародна логістика
 • Міжнародне технічне регулювання
 • Міжнародний інноваційний менеджмент
 • Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
 • Національна безпека України
 • Облік і оподаткування ЗЕД
 • Організація роботи фромажера
 • Організація, проектування та управління логістичними системами
 • Правове регулювання оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності
 • Проблеми правового регулювання договірних відносин
 • Проектне фінансування
 • Проектування і дизайн закладів ресторанного господарства
 • Психологія економіки
 • Ревенью-менеджмент
 • Ринок цінних паперів і фондова біржа
 • Системний аналіз
 • Соціальна відповідальність
 • Стратегічний маркетинг
 • Стратегічний менеджмент
 • Сучасна європейська кооперація
 • Сучасні досягнення харчової науки
 • Теорія та практика торговельного обслуговування
 • Технологічна експертиза виробництва харчової продукції
 • Товари світового рівня якості
 • Товарна інноваційна політика
 • Торговельний менеджмент
 • Туристичні регіони (польська мова)
 • Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці
 • Управління вартістю підприємства
 • Управління змінами
 • Управління потенціалом підприємства
 • Управління регіональним розвитком туризму
 • Управління розвитком підприємства
 • Управлінський контроль
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями
 • Фінансовий менеджмент у банку

2 Курс

 • Біржова діяльність
 • Глобальні мережі в бізнесі
 • Економічна дипломатія
 • Зарубіжна реклама і PR
 • Ідентифікація непродовольчих товарів
 • Інноваційний менеджмент організацій
 • Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права (англійська мова викладання)
 • Компаративістика у сфері господарських відносин
 • Консолідація фінансової звітності
 • Корпоративне управління
 • Кредитний менеджмент
 • Маркетингові прийоми
 • Медичне право
 • Організація роботи фромажера
 • Проблеми відповідальності у сфері господарювання
 • Проблеми правового регулювання договірних відносин
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Публічне управління і адміністрування
 • Регулювання світової економіки
 • Спадкові правовідносини
 • Стратегічний аналіз
 • Стратегічний менеджмент
 • Технології виробництва пива в ресторанному господарстві
 • Технологія харчових продуктів функціонального призначення
 • Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
 • Туристично-екскурсійні ресурси Львівської області
 • Управління персоналом
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінансово-економічна безпека підприємства
 • Юридична компаративістика

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен