Бурдик Олена Юріївна

доктор філософії, доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету
79005, м.Львів, вул.Туган-Барановського, 10, каб.204.

e-mail: olenatka@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 2007 році закінчила з відзнакою Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра-економіста.
У 2021 році закінчила аспірантуру Львівського торговельно-економічного університету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за темою: «Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства».
Практичний досвід отримала працюючи на посаді бухгалтера.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Бухгалтерський облік (практичні заняття)
2. Аналіз господарської діяльності (практичні заняття)

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3002-7672
Researcher ID: GLR-0570-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OlEJSYcAAAAJ&hl=uk

Основні наукові праці
1. R. Voronko, I. Pidoprygora, O. Burdyk (2021) The Role of Logistics in Managing the Costs of Civil Passenger Traffic. Proceedings of the Transport Means 2021: Sustainability: Research and Solutions : 25th International Scientific Conference (online). (October 06-08, 2021, Online Conference, Kaunas, Lithuania), Part IІІ, Kaunas: Kaunas University of Technology, 2021, pp. 1103–1106. URL : https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-Means-2021-Part-III.pdf. ISSN: 1822-296 X.
2. Olena Burdyk. Methodical aspects of civil passenger traffic costing. Three Seas Economic Journal. Vol. 1, No. 4, 2020. Р. 24-28.
3. Бурдик О. Ю. Автобусні пасажирські перевезення та їх вплив на фінансові результати автогосподарств. Вісник Львівського торговельноекономічного університету. 2020. Вип. № 60. С. 88-92.
4. Бурдик О. Ю. Бюджетування в управлінні фінансовими результатами автотранспортних підприємств. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2020. Вип. 61. С. 107-111.
5. Бурдик О. Ю. Основні принципи управління вартістю автотранспортного підприємства. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 62. С. 132-136.
6. Сороківський В.М., Редченко К. І., Бурдик О. Ю. Статистичні підходи до оцінювання вартості автотранспортного підприємства. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен