Фонарюк Олена Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу

Наукові праці:
1.Фонарюк О. Ю. Концепти та перспективи наукового осмислення злочинності як органічної складової життєдіяльності суспільства» / О. Ю. Фонарюк // Наше право. – 2013. – № 10. – С. 23 - 30.
2.Фонарюк Е. Факторы становления противоправного поведения человека как фундаментальная проблема бытия индивида / Е. Фонарюк // Legea şi Viaţa. – 2013. – № 11. – С. 146 - 150.
3.Фонарюк О. Ю. Соціально-психологічні аспекти детермінації злочинної поведінки неповнолітніх злочинців / О. Ю. Фонарюк // Митна справа. – 2014. – № 1 (91). – С. 56 - 63.
4.Фонарюк О.Ю. Макрорівні та мікрорівні формування протиправної поведінки людини / О.Ю. Фонарюк // Європейські перспективи. – 2016. – № 3. – С. 72 - 78.
5.Фонарюк О. Ю. Мотивація злочинної поведінки жінок / О. Ю. Фонарюк // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 28 вересня 2012 р.). – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 223 - 227.
6.Фонарюк О. Ю. Злочин як вияв духовних потенцій зла / О. Ю. Фонарюк // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя: ІІ міжнародна науково-практична Інтернет конференція (м. Львів, 22 листопада 2012 р.) [Електронний ресурс]. – С. 273 275. – Режим доступу:http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2012/Docs/2012_12_17_Zbirnyk_Konferentsiya_UF.pdf
7.Фонарюк О. Ю. Вплив соціального середовища на формування протиправної поведінки / О. Ю. Фонарюк // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 27 вересня 2013 р.). – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 278 282.
8.Фонарюк О. Ю. Агресія як причина протиправної поведінки / О. Ю. Фонарюк // Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід: міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція (м. Київ, 8 жовтня 2013) [Електронний ресурс]. – С. 41 45. – Режим доступу: legalactivity.com.ua/index.php
9.Фонарюк О. Ю. Поняття злочинності у контексті системних взаємозв’язків / О. Ю. Фонарюк // Дванадцяті осінні юридичні читання: міжнародна науково-практична конференція (м. Хмельницький, 89 листопада 2013 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 87 89.
10.Фонарюк О. Ю. Природа людської агресивної поведінки / О. Ю. Фонарюк // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика: міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція (Київ, 8 жовтня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – С. 35 39. – Режим доступу: legalactivity.com.ua/index.php
11.Фонарюк О. Ю. Протиправна поведінка людини в зарубіжних країнах / О. Ю. Фонарюк // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.). – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 389-393.
12.Фонарюк О.Ю. Значення протиправності в контексті філософії права / О.Ю.Фонарюк // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С.10-13.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Ринок праці за спеціальностями університету:

скільки можна заробляти?


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен