Гентош Ростислав Євгенович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу

ORCID ID: 0000-0002-9264-2371
Researcher ID: G-2060-2019

З 1992 по 1997 рік навчався в Львівському Національному університеті ім. І.Франка.
З 1997 року - асистент кафедри цивільного права та процесу у Львівській Комерційній академії, в подальшому старший викладач Львівського торговельно-економічного університету.
З 2019 року – доцент кафедри цивільного права та процесу.
З 2021 року - доцент кафедри господарського права та процесу.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 Теорія та історія держави і права; Історія політичних і правових учень. Тема: «Диспозитивність у правовому регулюванні».

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:
1. Гентош Р.Є. Диспозитивний метод земельного права. Наше право. 2013. № 13. С. 166–170.
2. Гентош Р.Є. Принцип диспозитивності у правовому регулюванні. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. 2015. № 1. С. 29–34.
3. Гентош Р.Є. Прояви диспозитивності в земельному праві. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. 2015. № 2. С. 124–131.
4. Гентош Р.Є. Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності. Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. 2016. № 3. С. 26–33.
5. Гентош Р.Є. Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності. Национальный юридический журнал: теория и практика (Республика Молдова). 2017. № 2 (24). С. 11–14.
6. Гентош Р.Є. Процесуальний зміст принципу диспозитивності. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 3–8.
7. Гентош Р.Є. Диспозитивність – міжгалузевий принцип процесуального права. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2018. Вип. 52. Т. 1. С. 13–16.
8. Гентош Р.Є., Котуха О.С. Диспозитивність – принцип захисту суб’єктивних прав. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 7. С. 52–60.
Опубліковані праці апробаційного характеру:
1. Гентош Р.Є. Диспозитивність в теорії прав людини. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» (19–20 вересня 2014 року, м. Братіслава, Словацька республіка). С. 35–38.
2. Гентош Р.Є. Диспозитивність як принцип правового регулювання. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті співпраці з Європейським Союзом)» (24 листопада 2014 р., м. Львів). С. 80–82.
3. Гентош Р.Є. Прояви диспозитивності у правовому регулюванні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті євроінтеграційних процесів)» (30 листопада 2015 р., м. Львів). С. 95–97.
4. Гентош Р.Є. Диспозитивність у правовому регулюванні та необхідність її закріплення в нормах права. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці» (28–29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка). С. 17–20.
5. Гентош Р.Є. Диспозитивність як одна з найважливіших засад інституту прав та свобод людини і громадянина. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій) (23 грудня 2016 р., м. Львів). С. 72–73.
6. Гентош Р.Є. Принцип диспозитивності в правовому регулюванні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (17–18 березня 2017 р., м. Запоріжжя). С. 9–11.

Навчальні посібники:
1. Навчальний посібник "Земельне право України"

Практична діяльність:
Адвокат, Свідоцтво на право на заняття адвокатською діяльністю №322 від 30.04.2004 року.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен