Оверко Галина Ярославівна

Кандидат юридичних наук, Завідувач кафедри цивільного і господарського права та процесу, Доцент

ORCID ID: 0000-0003-0509-2875
Researcher ID: F-9314-2019

79011 м. Львів, вул. Самчука, 9 каб.525

Сфера компетенції: викладацька діяльність; наукова діяльність; адвокатська практика.

Організаційно-методична робота
Член Вченої ради юридичного факультету  ЛТЕУ

Освіта: 1996-2001 р. навчалась у Львівській комерційній академії, юридичний факультет, отримала диплом з відзнакою.  2003-2007 р. - Національна Академія Наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького,  - аспірант відділення цивільного права.

У 2012 р. здобула науковий ступінь к.ю.н. при НАНУ Інституті держави і права ім. В.М. Корецького.

Тема дисертації: «Відшкодування моральної шкоди заподіяної при наданні медичних послуг».

Досвід роботи: Оверко Г.Я. з 2001 р. працює у Львівському торговельно-економічному університеті, займаючи посади від асистента кафедри до доцента завідувача кафедри Цивільного і господарського права та процесу ЛТЕУ.
Оверко Г.Я. з 2003 р. здійснює приватну адвокатську діяльність (Свідоцтво адвоката № 262 від 30.10.03.).

Спеціалізація: господарське право, цивільне право.

Головні особисті риси: комунікабельність, відповідальність.

Наукову діяльність Оверко Г.Я. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт університету і кафедри цивільного і господарського права та процесу, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, вебінарах та курсах підвищення кваліфікації. Оверко Г.Я. є розробником численних навчально-методичних комплексів з дисциплін: «Господарське право», «Проблеми відповідальності у сфері господарювання»,  «Захист прав суб’єктів господарювання», «Правове регулювання оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності», «Господарське процесуальне право» та ін.; є співавтором навчальних посібників, монографій, автором численних наукових статей, та тез доповідей на наукових конференціях та ін.

Підвищення кваліфікації:
1.    Сертифікований курс з проблеми "Integrated conflict management" («Мистецтво інтегрованого управління конфліктами») під керівництвом Christina Hantel-Fraser, Ph.D., M.T.S. (професор Університету Вікторії, Канада) при УКУ, вул. Свєнціцького, 17,17.09-21.09.2018 р. (Сертифікат).
2.    University of Cembridge and British Law Centrе, Diploma. Кембриджський університет, Центр британського права, 10 westroad, CamridgeCB3 9DZ. DIPLOMA COURSEENGLISH LAW AND PRACTICAL LEGAL SKILLS Жовтень 2018-Грудень 2019 р. (Диплом).
3.    Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя". Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів, 28-29 грудня 2022р. (Сертифікат)

Основні публікації:
Підручники / посібники:

1. Правознавство: навч.посібник /  [уклад. Г. Я. Оверко, Р.Є.Гентош, Д.І. Попов, Б.А. Скибіцький, Ю.О. Гавелко]. – Львів: видавництво ЛТЕУ. 2022. – 660 с.2. Господарське законодавство: навчально-методичний посібник / Співавторство: Войтович М.Г., Федик Є.І., Оверко Г.Я. «Новий світ – 2000», Львів - 2007.
3. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія  / Оверко Г.Я.: Характеристика моральної шкоди, заподіяної пацієнту при наданні медичних послуг (медичної допомоги) 421-442 с. //  колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014, - 482 с.

Статті:
1. Оверко Г.Я. Про деякі питання практики відшкодування моральної (немайнової) шкоди юридичній особі / Г.Я. Оверко // Наше право. – 2011. - № 3. – С. 204-212.
2. Оверко Г.Я. Роль та значення рішень Європейського суду з прав людини у вдосконаленні інституту відшкодування моральної шкоди в Україні / Г.Я. Оверко // Європейські перспективи. – 2011. - № 3. - С. 124-132.
3. Оверко Г.Я. Про деякі питання практики відшкодування моральної шкоди, заподіяної при наданні медичних послуг / Г.Я. Оверко // Європейські перспективи, 2011. - № 4. - ч.2. – С. 131-138.
4. Оверко Г.Я. Доказування моральної шкоди, заподіяної при наданні медичних послуг / Г.Я. Оверко // Наше право, 2012. - № 1. - ч.1. - С. 155-162.
5. Halyna Owerko, Viktor Nalutsyshyn, Volodymyr Burdin, Marta Mochulska, Vitalii Chornenkyi:  Features of the impact of cooperation between the Council of Europe and the European union on the development of modern international law // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 180-190;  Article ID: IJM_11_06_017 Available online at www.iaeme.com/ijm/issues.asp ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.017 © IAEME Publication Scopus Indexed   
6. Оверко Г.Я. Гадзаман О.І. Порядок оскарження публічних закупівель в Україні // Прикарпатський юридичний вісник № 5 (34), 2020, С.57-60.
7. Оверко Г.Я. Ватраль М. Управління товариством з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право, 2021. - № 2. – С. 31-35.
8. Оверко Г.Я. Штрафні господарсько-правові санкції // Право і суспільство № 6, 2021. С. 61-65.
9. Оверко Г.Я. Відшкодування збитків в господарському праві // Актуальні проблеми держави і права № 92 , 2021 р., С. 71-76.

Тези конференцій:
1. Оверко Г.Я. Прийняття управлінських рішень у товаристві з обмеженою відповідальністю / Г. Я. Оверко, М.Д. Ватраль // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 46-49.
2. Оверко Г.Я. Укладення договору про публічні закупівлі: правові підстави, порядок внесення змін, причини визнання нікчемним / Г. Я. Оверко, О.І. Гадзаман // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 59-61.
3. Оверко Г.Я. Правове регулювання банкрутства банків в Україні / Г. Я. Оверко, Є.О. Галько // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 61-64.
4. Оверко Г.Я. Кооперативи в Україні. Кооперація та її вплив на історію і розвиток економіки України / Г. Я. Оверко, І.А. Думич // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 89-92.
5. Оверко Г.Я. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів / Г. Я. Оверко, К.І. Сірко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 253-256.
6. Оверко Г.Я. Право господарського відання і право оперативного управління / Г. Я. Оверко, Р.О. Феник // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали ІX міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Растр-7, 2019. − 324 с. – С. 289-292.
7. Оверко Г. Я. Особливості відшкодування збитків заподіяних суб'єкту господарювання / Г. Я. Оверко // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, (18-19 червня 2020). – 372 с. – С. 300-301.
8. Оверко Г. Я. Земельний податок в Україні. Розміри та процес нарахування земельного податку // / Г. Я. Оверко, С. В. Магдич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, (18-19 червня 2020). – 372 с. – С. 302–303.
9. Оверко Г.Я. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю / Г. Я. Оверко, М.Д. Ватраль // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 14-17.
10. Оверко Г.Я. Нормативно-правове регулювання публічних закупівель в Україні / Г. Я. Оверко, О.І. Гадзаман // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 23-26.
11. Оверко Г.Я. Теоретико-правова характеристика процедури банкрутства банків / Г. Я. Оверко, Є.О. Галько // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 33-35.
12. Оверко Г.Я. Про деякі питання стягнення неустойки (штрафу пені) у випадку вчинення господарського правопорушення / Г.Я. Оверко, А.С. Гораєцький // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 42-45.
13. Оверко Г.Я. Співвідношення відшкодування збитків та неустойки за невиконання господарських зобов’язань / Г.Я. Оверко, М. Дацко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 58-60.
14. Оверко Г.Я. Припинення суб’єкта господарювання / Г.Я. Оверко, М.А. Михалець // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 122-126.
15. Оверко Г.Я. Щодо визначення правової природи корпоративних правовідносин / Г.Я. Оверко, О.М. Равлик // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 157-161.
16. Оверко Г.Я. Практика відшкодування моральної шкоди як виду збитку у господарсько - правових правопорушеннях / Г.Я. Оверко, К.І. Сірко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 179-182.
17. Оверко Г.Я. Аналіз судової практики у справах про підстави звільнення від господарсько-правової відповідальності / Г.Я. Оверко, М.-А.І. Сірко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2020 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. − 232 с. – С. 183-186.
18. Оверко Г.Я. Деякі питання практики сплати податку на нерухоме майно суб’єктами господарювання / Бондаренко А.М., Г.Я. Оверко Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 42–45.
19. Оверко Г.Я. Практичні питання стягнення збитків господарськими судами / А.В. Грицак, Г.Я. Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. С. 77-79.
20. Оверко Г.Я. Окремі судові рішення про стягнення збитків за договором / Б.В. Грицак, Г.Я. Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 79-81.
21. Оверко Г.Я. Щодо особливостей строків застосування адміністративно-господарських санкцій / Н.А. Мацура, Г.Я. Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 202–204.
22. Оверко Г.Я. Проблеми відшкодування моральної шкоди суб’єктам господарювання / Ю.Д. Самбялов, Г.Я. Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 281–284.
23. Оверко Г.Я. Господарсько-правова відповідальність за порушення грошового зобов’язання / Сенюга М.І., Г.Я. Оверко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: Матеріали XІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 28 грудня 2021 р.): тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 286–289.
24.Оверко Г.Я. Неустойка як вид господарсько-правової санкції // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» 02.06.2021 р. м. Львів, тези доповідей. Львів : Растр-7, 2021. 287–290.
25.Оверко Г.Я. Поняття господарсько-правової санкції як засобу відповідальності у сфері господарювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення» 01.06.2022 р. м. Львів, тези доповідей. Львів: Растр-7, 2022. 281–284.
26. Оверко Г.Я.  Процедура отримання ліцензії на здійснення окремого виду господарської діяльності / В’єнц У., Оверко Г.Я. //   Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя". Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів, 28-29 грудня 2022р., ст. 42-45.
27. Оверко Г.Я. Державна реєстрація неприбуткових організацій / Кутовенко І. С., Оверко Г.Я. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя". Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів, 28-29 грудня 2022р., ст. 88-90.
28. Оверко Г.Я. Підстави відмови в отриманні ліцензії / Стецко К., Оверко Г.Я. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя". Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів, 28-29 грудня 2022р., ст. 176-179.
29. Оверко Г.Я. Особливості застосування адміністративно-господарських санкцій / Оверко Г.Я., Гоголевський Я. // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя". Львівський торговельно-економічний університет. м. Львів, 28-29 грудня 2022р., ст. 124-29.
30.  Оверко Г. Я., Вальків М. Я. Особливості досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення». Львівський торговельно-економічний університет, 01- 02 червня 2023 року.
31. Оверко Г. Я. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення». Львівський торговельно-економічний університет, 01- 02 червня 2023 року.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен