Панько Мар’яна Євгенівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу

У 2000-2005 р. р. навчалася на юридичному факультеті Львівської комерційної академії, отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», закінчила навчання з відзнакою.
З 2016 по 2019 рік навчалася в аспірантурі Львівського торговельно-економічного університету.
З березня 2019 р. – асистент кафедри господарського права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.
З вересня 2021 року - доцент кафедри господарського права та процесу

Захистила кандидатську дисертацію 2021 році у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Тема дисертаційного дослідження: «Доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру».

Панько М.Є. автором численних наукових праць, серед них:
1. Панько М.Є. Перевірка та оцінка доказів як структурні елементи доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Право і суспільство. № 5. 2018 р. С.34-39.
2. Панько М.Є. Збирання доказів як структурний елемент доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру / Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Щур Б. В., Котуха О. С. та ін.]. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. Вип. 7. С.243-250.
3.  Панько М.Є. Підстави для звільнення юридичних осіб від застосування заходів кримінально-правового характеру. Visegrad Journal on Human Rights. №1 (volume 3), 2020 р. С.131-136.
4. Панько М.Є. Вчинення злочину уповноваженою особою як обставина, яка підлягає доказуванню для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Наше право. №1. 2020 р. С.127-132
5. Панько М.Є. Вчинення злочину від імені та в інтересах юридичної особи як обставина, яка підлягає доказуванню для застосування щодо неї заходів кримінально-правового характеру. Право UA. №1. 2020 р. С.107-112.
6. Панько М.Є. Незабезпечення виконання обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції як обставина, яка підлягає доказуванню для застосування щодо юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Наше право. №2.2020 р. С.106-111.
7. Панько М.Є. Методологічні засади дослідження доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Європейські перспективи. №2. 2020 р. С.111-116.
8. Панько М.Є. Стан теоретичного досліджування питань доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Наукове забезпечення захисту прав та свобод громадян України в умовах інтеграції в Європейський простір: матеріали Всеукраїнської конференції, 25 жовтня 2018 р.; кафедра кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». - Львів. С.529-533.
9. Панько М.Є. Збирання доказів як структурний елемент доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської конференції, 29 березня 2019 р. ; кафедра кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2019.  С.295-298
10. Панько М. Перевірка доказів як структурний елемент доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір:  матеріали Міжнародної конференції, 25 жовтня 2019 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2019. С.264-265
11. Панько М.Є. Підстави для звільнення юридичних осіб від застосування заходів кримінально-правового характеру. Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 березня 2020 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С.132-135
12. Панько М.Є. Поняття уповноваженої особи відповідно  до ст.96-3 КК України. Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 3-4 квітня 2020 р. – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С.79-83.

Головні особисті риси: працелюбність, відповідальність, цілеспрямованість, наполегливість.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен