Копич Іван Михайлович

к. ф.-м. н. , професор

Короткі відомості:

Копич Іван Михайлович працює у Львівській комерційній академії з вересня 1984р. У 1982 р. він захистив кандидатську дисертацію, у 1989р. отримав вчене звання доцента, а в 1997р. вчене звання професора по кафедрі вищої математики і статистики. У 1993-1995рр. Копич І.М. працював на посаді проректора з навчальної роботи, а з 1995 до 2007р. – на посаді першого проректора академії. У січні 2007 року обраний ректором Львівської комерційної академії. Перебуваючи на цих посадах та очолюючи кафедру "Економічного прогнозування і ризику", він продовжує викладати основні курси кафедри "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Економетрія" і "Стохастичні економічні моделі", видав 5 підручників та навчальних посібників.

Копич І.М. багато уваги приділяє постійному вдосконаленню навчального процесу, впровадженню інноваційних форм і методів навчання. З 1994 і по даний час він є членом президії науково-методичної комісії з економіки і членом президії науково-методичної комісії з торгівлі при Міністерстві освіти та науки України. У 2005 році Копич І.М. нагороджений знаком "Відмінник освіти України".

Науково-дослідну роботу він веде в напрямку застосування статистичних і математичних методів та моделей в економіці, її економетричних проблем. За результатами наукових досліджень з вказаного напряму ним опубліковано, в співавторстві або самостійно, 127 наукових робіт і 3 монографії. Під його керівництвом підготовлено до захисту три кандидатські дисертації.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен