Качур Соломія Мирославівна

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки

79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, каб. 316
роб. тел.: +38 (032) 295-81-34
e-mail: solomiiaoleksin@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2013 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та здобула кваліфікацію магістра з міжнародних економічних відносин.

Упродовж 2010-2011 рр. здобула освіту за програмою IUP Management et Gestion des Entreprises de Clermont-Ferrand.
У 2013 р. проходила стажування у Львівській міській раді. З лютого 2014 р. по лютий 2015 р. працювала у компанії PrimoCollect на посаді фінансового інспектора.
З грудня 2014 р. по листопад 2018 р. навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
У листопаді 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі” за спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).
Протягом 2019-2022 рр. як фізична особа-підприємець працювала у сфері надання ріелторських послуг.
У вересні 2022 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в ЛТЕУ на посаді старшого викладача кафедри економіки.

Є автором та співавтором 28 наукових праць, у тому числі 2 монографій. Приймала участь в розробці механізму реінжинірингу бізнес-процесів ТОВ “Прикарпатський торговий дім”, ТОВ “Дах-Логістик”, ТОВ “Гермес”.

Основні дисципліни, що викладає:

  • Мікроекономіка
  • Економічна теорія
  • Соціальна відповідальність

Наукова діяльність:
ORCID ID: 0000-0002-1196-7968
Researcher ID: GRJ-4188-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_articles&hl =ru&imq

Свою наукову діяльність Качур С. М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри економіки, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, вебінарах, онлайн-трейнінгах тощо.
Приймала участь у виконанні науково-дослідних тем: “Формування системи логістики підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 0112U007113), “Організаційно-економічні механізми забезпечення безпеки соціально-економічних систем” (номер державної реєстрації 0113U006633), “Трансформації внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах” (номер державної реєстрації 0112U003207).

1.    Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України : монографія / [Апопій В. В., Міщук І. П., Антонюк Я. М. та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Апопія В. В.]. – Львів : Вид-во “Новий Світ – 2000”, 2017. – 440 с.
2.    Олексин С. М. Теоретико-методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у підприємствах оптової торгівлі / С. М. Олексин // Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. – Вип. 21. – С. 78-82.
3.    Олексин С. М. Вплив реінжинірингу на ефективність бізнес-процесів оптового підприємства / С. М. Олексин // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12(32). – Ч. 4. – С. 131-137.
4.    Олексин С. М. Концептуальні основи визначення сучасних функцій підприємств оптової торгівлі / С. М. Олексин // Зб. статей науково-інформаційного центру “Знання”. – Х. : НІЦ “Знання”, 2017. – Ч. 2. – С. 82-91.
5.    Олексин С. М. Використання бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства / С. М. Олексин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 54. – С. 120-125. – (Серія Економічні науки).
6.    Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств торгівлі: засади впровадження та розвитку : монографія / І. П. Міщук, І. І. Олексин, С. М. Олексин, Р. Б. Годунько ; за ред. І. П. Міщука. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. – 282 с.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен